04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkopolitiker: Inrätta visselblåsarfunktion i Uppsala stift

Kyrkan måste inrätta kanaler dit anställda kan vända sig för att rapportera oegentligheter. Det föreslås i en motion till stiftsfullmäktige i Uppsala.

Endast för prenumeranter

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar