07 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ny bok tillbakavisar att engelska skulle vara mer exakt språk än svenska

Är engelskan ett hot mot det svenska språket?

Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar