Nyheter

Kyrkoledarna tar strid för konvertiter

Sveriges kristna råd kräver i dag på DN-debatt att konvertiters skyddsskäl måste få ta större plats i asylutredningar.

1 av 2

Situationen för många asylsökande som konverterat till kristen tro är mycket allvarlig. Det skriver Sveriges kristna råd (SKR) på debattplats i Dagens nyheter, där de vill lyfta fram vikten av religionsfrihet även för asylsökande. SKR, som är en ekumenisk plattform för kyrkorna i Sverige, beskriver att de nästan dagligen får signaler från lokala församlingar om att konvertitärenden hanterats på ett felaktigt sätt.

Tre krav till Migrationsverket

Nu har de tre krav som de riktar till Migrationsverket:

- att de måste ta hänsyn till modern forskning när det handlar om att byta religion, där ofta relationer och sammanhang väger tyngre än intellektuell reflektion.

- att hotbilden mot konvertiter måste få ta större plats i asylutredningarna.

- att ge större tyngd åt konvertiters handlingar, mindre tyngd åt reflektion, vid övergången från en tro till en annan.

Lita på prästers omdömen 

SKR vill också lyfta fram präster och pastorers kompetens, och tycker att deras omdömen att avgöra en konvertits genuinitet väger för lätt. De har ofta träffat personen under en lång tid, vilket ska jämföras med en handläggare på Migrationsverket som träffar en asylsökande för intervju under en kortare stund.

Läs också: "Jag känner mig på något sätt personligt kränkt"

Hela SKR:s styrelse har skrivit under debattartikeln, vilket innebär kyrkoledare från 13 olika samfund, bland andra Antje Jackelén (Svenska kyrkan), Daniel Alm (pingströrelsen, Lasse Svensson (Equmeniakyrkan), Clive Adams (Frälsningsarmén) och Anders Arborelius (katolska kyrkan). Samt SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn.

Utöver SKR:s tre krav pågår också parallellt även uppropet "Rätt till tro" (på sociala medier #rättilltro) där frågan om konvertiternas situation lyfts fram. Bland annat pågår en namninsamling för att Migrationsverket ska ta asylsökandes tro på större allvar.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig