23 oktober 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Evolutionsbluff skapade stor debatt

Ett tjugotal debattinlägg kom in till Dagen om evolutionen och Bibelns roll. Nu summeras debatten på Dagen.se

Evolutionen har debatterats friskt på Dagens debattsidor den senaste tiden, och på länken nedan har vi samlat alltihop. Är det bibliska synsättet om hur jorden skapades som är den korrekta skapelseberättelsen eller är det evolutionsteorin, eller en kombination? Elisabeth Sandlund är TF debattredaktör på Dagen och förklarar varför tidningen släppte loss debatten.

– Debatten började med att en man skrev en debattartikel om att "evolutionsteorin är vår tids största bluff". Det var ingen jätteartikel men de satte igång en debatt, säger Elisabeth Sandlund

Debattartiklar och svar strömmade in till Dagens debattredaktion. En salig blandning av privatpersoner, teologer och forskare gav sig in i debatten för att utrycka sina åsikter.

– Det här är en debatt som kommer hålla på ett tag, en evig fråga helt enkelt som man alltid kommer återvända till, säger Elisabeth Sandlund.

Förhoppningsvis, fortsätter hon, kommer skolelever som vill skriva om evolutionen i framtiden kunna gå in på Dagens hemsida för att samla in information kring ämnet.

Varför tror du att evolutionsdebatten engagerar?

– En grundläggande fråga har att göra med bibelsynen, viken auktoritet har Bibeln, hur bokstavstroget ska man tolka den? Många kristna går nog inte och tänker på evolutionen varje dag men tror frågan finns hos många ibland. Hur kan Big bang stämma överens med Bibeln? Kan man förena bibeltro med naturvetenskap? Det är frågor jag tror många funderar på, säger Elisabeth Sandlund.

Vi har samlat hela debatten, klicka vidare på länken nedan:

Läs här: evolution

Fler artiklar