03 december 2020

En tidning på kristen grundNyheter

98 procent av svenskarna är säkra på att Förintelsen inträffat

En unik undersökning gjord av Forum för levande historia visar att 98 procent av svenskarna instämmer i att Förintelsen ägt rum. Bland ungdomar är det något fler än för några år sedan som svarar jakande på frågan.

Det är första gången som en undersökning görs som visar på svenskarnas inställning till om Förintelsen har ägt rum – eller inte.

Bakgrunden till att undersökningen gjorts är bland annat att det under de senaste åren skett en rad attentat mot synagogor i Sverige, skriver Sveriges radio.

Mer öppen antisemitism

Ingrid Lomfors, intendent på Forum för levande historia, säger att hon upplever att klimatet hårdnat och att det i dag finns en mer öppen antisemitism i samhället.

Sammanlagt har Forum för levande historia ställt frågor till 1 200 personer mellan 14 och 79 år om Förintelsen. 98 procent av de tillfrågade säger att de är säkra på att Förintelsen ägt rum. Tidigare har det gjorts en undersökning bland ungdomar, och då svarade 80 procent att de var säkra på att Förintelsen skett.

Undersökningen visar också, att själva begreppet Förintelsen har förändrats över tid.

– Definitionen har blivit bredare och bredare kan man säga, att man inkluderar fler så kallade offergrupper, säger hon.

Informerar om Förintelsen

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Den har till uppgift att informera om Förintelsen och om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Myndigheten ska också "sträva efter att stärka människors vilja att aktivt arbeta för alla människors lika värde".

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar