25 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Konvertitrapportens författare: ”Rättschefen besvarar inte huvudfrågan”

Författarna till Konvertitutredningen ser flera luckor i Fredriks Beijers resonemang kring rapporten.

1 av 3

Endast för prenumeranter

Samuel Björk

Samuel Björk jobbade tidigare som nyhetschef på Dagen.

Fler artiklar

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb