04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ny bok: Kristna bakom homohat i Uganda

I Uganda är det livsfarligt att vara homosexuell och evangelikala kyrkor är med och driver på homohatet, allt enligt en ny bok skriven av journalisten Annika Hamrud. Men kristna företrädare som omnämns i boken menar att bilden är mer mångbottnad än så.

1 av 4

Tio år har gått sedan ett lagförslag presenterades där homosexualitet skulle beläggas med dödsstraff. Även om förslaget inte klubbades igenom satte det ändå Uganda på kartan, inte minst kopplingen mellan den evangelikala rörelsen i USA och de framväxande kyrkorna i det afrikanska landet.

Den svenska journalisten Annika Hamrud har nyligen kommit ut med boken "Fundamentalisterna" där hon beskriver hur de evangelikala kyrkorna i Uganda är med och eldar upp hatet mot homosexuella, både via predikningar i kyrkor, men också genom att ledande pastorer varit med och tagit fram tuffa lagförslag.

– När de tog fram förslaget om dödsstraff skedde mötena i Watotokyrkan, säger Annika Hamrud.

Pastorer drev på

Hon skriver i boken att Watotokyrkan tidigare var en pingstkyrka men att den numera är ansluten till Hillsong, den globala kristna rörelsen med bas i Australien som blivit populär tack vare sina moderna lovsånger och nutidsanpassade gudstjänster.

Annika Hamrud berättar att det var en politiker och tre pastorer som gemensamt drev på för att införa dödsstraff för homosexualitet, där en av de pådrivande var äldstebroder i Watotokyrkan.

Dödsstraffet togs slutligen bort, men ersattes av livstids fängelse. Lagen röstades igenom 2014, men drogs tillbaka efter ett halvår.

Trots det. Annika Hamrud säger att det i dag är livsfarligt att vara homosexuell i Uganda.

– Det är inte myndigheterna som är farligast, utan det är grannarna. Vanligt folk, säger hon.

Folk är villiga att ta lagen i egna händer?

– Absolut. Och när pastorer och lagstiftare underblåser det hat som redan finns så får man carte blanche att ge sig på homosexuella.

– Överallt predikas det också mot homosexualitet. Det står ofta predikanter ute på gatorna och predikar mot homosexuella, säger Annika Hamrud.

Samtidigt måste man väl få vara teologiskt konservativ i frågor som exempelvis att viga homosexuella?

– Men det är inte på den nivån. Här handlar det om att man stödjer lynchmobbar och dödsstraff.

Influenser kommer främst från radikala pastorer från USA som samarbetat med de ugandiska kyrkorna. Men det finns även kopplingar till Sverige.

Besök i Sverige

Annika Hamrud skriver i boken om när pastor John Mulinde förra året besökte Citykyrkan i Stockholm för att inspirera till bön. Mötet var inte speciellt kontroversiellt, men samme pastor har tidigare varit tydlig med sina åsikter om homosexuella.

– För tio år sedan ordnade han ett stort bönemöte till stöd för lagen där homosexuella skulle straffas med döden, berättar Annika Hamrud.

Det var ett flera timmar långt möte och Ugandas ledande politiker var där, tillsammans med inflytelserika pastorer från USA. Att han blir inbjuden till en kyrka i Sverige tycker hon är anmärkningsvärt.

Att han höll ett möte för nästan tio år sedan, tror du att det när något som alla känner till?

– Uppenbarligen inte. Men man har inte googlat det heller.

Annika Hamrud menar att det är naivt att en kyrka släpper in en pastor med de här åsikterna och att det är enkelt att få reda på informationen. Hon jämför det hela med den uppmärksamhet kontroversiella imamer kan få då de bjudits in till Sverige.

Vi visste inte

Paul Orlenius är föreståndare för Citykyrkan i Stockholm och han berättar för Dagen att de inte kände till John Mulindes bönesamling.

– Vi hade ingen aning om att han skulle ha varit involverad för dödsstraff mot homosexuella.

Han tycker också att uppgifterna låter märkliga, att det inte är den bild han har fått av den ugandiske pastorn.

Hade ni reagerat om ni hade fått sådana uppgifter?

– Absolut.

Paul Orlenius berättar att Citykyrkan har planterat en församling i Uganda och är med och driver socialt arbete, bland annat för fadderbarn och ett jordbruksprojekt.

– Vi har också varit med och påverkat mot dödsstraff för homosexuella, säger han.

Exakt hur vill han inte gå in på då det handlar om att värna vissa personers integritet.

– Men det finns en skam i landet kring de här frågorna, säger Paul Orlenius.

– Det handlar inte bara om homosexualitet, utan om sexualitet över huvud taget.

Paul Orlenius vill också nyansera den bild som Annika Hamrud målar upp att de evangelikala kyrkorna skulle elda på homohatet.

– Det finns de som driver på i de här frågorna, men det är inte så att alla evangelikala har gaddat sig samman. Det är inte så att kyrkorna enbart fördömer och förkastar.

Han säger att de även möter homosexuella ugandier som välkomnats in i evangelikala församlingar och att det går att leva öppet som homosexuell.

– Min poäng är att bilden inte är entydig.

Barnkörer reser runt

Annika Hamrud berättar i boken om Watotokörerna, bestående av föräldralösa barn som reser runt i kyrkor i Västvärlden för att samla in pengar. De har bland annat varit i Sverige och Norge. Det går att läsa otaliga artiklar då kören med de söta barnen dyker upp i olika små samhällen.

– Det är väldigt fascinerande att inga journalister ställer kritiska frågor när föräldralösa barn får resa runt sex månader om året utan att gå i skolan, säger Annika Hamrud.

Att pengarna som samlas in dessutom går till en kyrka som, enligt Annika Hamrud, predikar hat mot homosexuella är något som heller aldrig kommer fram.

Själv kopplar hon ihop barnkören med Hillsong-rörelsen, men där får hon mothugg av Andreas Nielsen.

 

Läs mer | Andreas Nielsen: Författaren brister i sin research

 

Troende homosexuella

I boken Fundamentalisterna beskriver Annika Hamrud inte bara kristna som sprider hat mot homosexuella, utan även kristna som tar deras parti. Även de homosexuella som blir utsatta får berätta om att de är kristna.

Exempelvis en kvinna som överlever en massaker mot en hbtq-klubb, ett massmord som Annika Hamrud ramlar över där 30 personer dödades.

– Hon är väldigt, väldigt troende, och tror att det var Gud som räddade henne.

Annika Hamrud säger att det inte är kristendomen i sig som kritiseras i boken, snarare fundamentalismen då den tar sig uttryck i hatbudskap.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter