Nyheter

Påven saligförklarade rumänska martyrer

Sju biskopar som blev martyrer under Rumäniens kommunistregim saligförklarades på söndagen under påve Franciskus besök i landet.

Saligförklaringen ägde rum under en mässa i staden Blaj under den tredje och sista dagen av påvens besök i Rumänien. Staden Blaj var ett starkt fäste för den grekisk-katolska kyrkan, som förbjöds under kommuniststyret. De sju biskoparna fängslades mellan 1950 och 1970 för att de höll fast vid sin tro, skriver AP.

– Med stort mod och inre styrka accepterade de att bli fängslade och utsättas för alla former av grym behandling, för att inte förneka troheten till deras älskade kyrka, sa Franciskus inför de omkring 80 000 människor som samlats på det symboliskt viktiga Frihetens fält där mässan hölls, rapporterar Reuters.

Det var just på det fältet som kommunistledarna krävde av katolikerna att de skulle övergå till den ortodoxa kyrkan, som var lättare för regimen att kontrollera.

100 000 dog i fängelse

Enligt historiker dömdes och fängslades omkring en halv miljon rumäner under 1950-talet och början av 1960-talet. En femtedel av dem, runt 100 000, dog i fängelse eller arbetsläger, skriver Reuters.

Många av katolska kyrkans egendomar som beslagtogs av regimen, eller som av regimen överlämnades till ortodoxa kyrkan, har ännu 30 år efter diktator Ceausescus fall inte återlämnats till kyrkan, enligt Reuters.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig