Nyheter

Evangelisk och evangelikal – det är skillnaden

Vad är skillnaden mellan orden evangelisk och evangelikal? Här gör Dagen ett försök att reda ut skillnaderna mellan begreppen.

1 av 2

Läs mer: Evangeliska frikyrkan osäker på ordet "evangelikal"

Evangeliska frikyrkan (EFK) är inte trygga med ordet "evangelikal", eftersom det i Sverige har kommit att förknippas med "superkonservativa kristna som röstar på Trump".

Detta har lett till en förvirring på Facebook, och flera har undrat om samfundet planerar ett namnbyte.

– Vi vill verkligen inte byta namn, intygar Emmanuel Ingelsten, kommunikatör.

Inte helt enkelt

Men att reda ut skillnaderna mellan "evangelisk" och "evangelikal" är inte helt enkelt.

I Sverige har orden nämligen kommit att få olika betydelser, delvis överlappande.

Historiskt har ordet evangelisk använts som synonym till protestantisk och förknippats med de lutherska kyrkorna – i motsatt till katolska kyrkan. Svenska kyrkan beskriver sig till exempel som en "evangelisk-luthersk" kyrka.

Evangelikal (översättning av engelskans evangelical) ska däremot förstås som en protestantisk riktning med orientering mot väckelserörelserna. Här betonas Bibelns auktoritet och tillförlitlighet, personlig omvändelse och ett fokus på att övertyga andra genom att vittna om sin tro.

Inom evangelikala grupper tonas ofta liturgin ner, och man intar en kritisk hållning till liberalteologin. Evangelisten Billy Graham har ansetts förkroppsliga den evangelikala rörelsen, i och med sitt arbete med Lausannedeklarationen 1974.

"Evangelikal" är därmed ett smalare begrepp än "evangelisk". Men alla är likväl protestantiska.

Något som också är värt att notera är att ordet "evangelikal" inte är upptaget i Svenska akademiens ordlista (SAOL), vilket däremot "evangelisk" är.

"En tredje väg"

I Sverige har EFK (som paradoxalt nog utläses "Evangeliska frikyrkan") under många år orienterat sig i den evangelikala falangen. När samfundet grundades 1997 beskrevs evangelikal tro som en tredje väg mellan liberalteologi och fundamentalism.

Om definitionen fortfarande står sig – det ska Torpbesökarna ta ställning till i veckan.

Fler artiklar för dig