28 november 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristna konferenser saknar resepolicy

Miljö- och skapelseansvar är en viktig fråga för de flesta kristna samfunden. Men hur omsätts visionen i praktiken, när sommarens konferenser drar igång? Dagen har kollat läget.

Nyhemsveckan.

Pingströrelsens Lapplands- och Nyhemsvecka, Evangeliska frikyrkans Torpkonferens och Equmeniakyrkans Hönökonferens. Detta gör de, och detta gör de inte, för att minska sin miljöpåverkan.

Resepolicy för talare

Ingen av konferenserna har en resepolicy för sina gästtalare. Nyhemsveckan har haft uppe frågan på bordet, men ser samtidigt en konflikt i att det finns en uttalad önskan att få dit internationella talare. För Lapplandsveckan handlar utmaningen om att många gästtalare har en lång resväg till konferensen.

Läs mer | "Vi försöker ständigt förbättra vårt miljötänk"

Engångsartiklar

Under Hönökonferensen har engångsartiklar i plast bytts ut mot andra alternativ. Lapplandsveckans ledning ser i dagsläget inte att det är möjligt att byta ut plastartiklarna, men vill hitta en annan lösning.

Torpkonferensen och Nyhemsveckan använder papp så långt som möjligt, men plastbesticken finns kvar.

Under Europakonferensen används mestadels engångsartiklar, tallrikar gjorda av nedbrytbart material och plastartiklar från leverantörer som tänker på miljön, enligt konferenssamordnaren Jan Blom.

Ekologisk mat

Flera konferenser uppger kostnaden och praktiska omständigheter som hinder för att fullt ut laga mat på ekologiska råvaror.

För Nyhemsveckan finns en strävan att servera mat som är ekologisk och allt kaffe är krav- och rättvisemärkt.

Hönökonferensen fokuserar på att servera bra, gärna lokalproducerad mat som kan vara ekologisk men inte måste vara det.

På Europakonferensen är vissa produkter och ingredienser ekologiska, exempelvis allt kaffe.

För Lapplandsveckan är det en lågt prioriterad fråga, även om de har samtalat om den.

Torpkonferensen använder ekologiska råvaror i den mån det är ekonomiskt försvarbart.

Vegetarisk mat

Samtliga konferenser utom Lapplandsveckan anger att de erbjuder vegetariska alternativ. Jörgen Fahlstedt, ordförande i Föreningen Lapplandsveckan, säger att han inte vet hur det ser ut med vegetarisk mat under årets konferens.

Matsvinn

Maten som serverats och inte ätits upp kastas i soporna på samtliga konferenser. Under Europakonferensen Nyhemsveckan och Torpkonferensen tas maten som inte går åt innan tillagning om hand på olika sätt. Konferensledaren för Hönökonferensen, Anders Marklund, kan inte svara på hur ej tillagad mat tas om hand och Jörgen Fahlstedt på Lapplandsveckan berättar att det är väldigt lite matsvinn under konferensen.

Sophantering

Förutom Hönökonferensen, som inte kan svara på frågan, finns en viss källsortering på samtliga konferenser. För besökarna på Nyhemsveckan och Torpkonferensen finns möjligheten att sortera i behållare på området. Besökarna på Europakonferensen kan i år bara sortera brännbart och pant, men i höst planeras det för att skapa fler möjligheter till källsortering på caféområdena.

Personerna som svarat på frågorna är:

Andreas Andersson, vice ordförande i Föreningen Nyhemsveckan.

Christer Aadland, projektledare för Torpkonferensen.

Jörgen Fahlstedt, ordförande i Föreningen Lapplandsveckan.

Anders Marklund, konferensledare Hönökonferensen.

Jan Blom, konferenssamordnare Europakonferensen.

Albin Larsson

Albin Larsson

Albin Larsson är reporter och printredaktör på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar