Nyheter

Prästen jämförde Jesus med Hitler – avkragas

Prästen kallade sig själv för "sann nationalsocialist" och jämförde Jesus med Hitler. Nu har han blivit avkragad.

Domkapitlet uttalade i mars i år att prästen, som inte har någon tjänst i Svenska kyrkan, hade brutit sina vigningslöften och "i avsevärd mån skadat det anseende som en präst bör ha". Prästen förklarades därför obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, vilket Kyrkans tidning var först med att rapportera om.

Jämförde Jesus med Hitler

Utredningen som låg till grund för beslutet om avkragning visade att prästen medverkat i en podd med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen och där jämfört Jesus med Hitler. Enligt utredningen hade prästen uttalat sig "direkt och indirekt antisemitiskt och islamofobiskt och därvid hänvisat till sin vigningstjänst. Han har vidare gett uttryck för djupt problematiska teologiska utsagor."

Överklagandenämnden bekräftade

Prästen ansåg att avkragningen som domkapitlet beslutat om var "vida överdriven" och överklagade till Svenska kyrkans överklagandenämnd. I juni slog överklagandenämnden fast att prästen skadat det anseende en präst bör ha och att han därfär ska obehörigförklaras. Överklagandenämnden är sista kyrkliga instans i ärendet och beslutet kan därför inte överklagas.

Läs även | Präst avkragas – misstänktes för kvinnofridsbrott

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig