Nyheter

Svenskt nej till kärnvapenförbud kritiseras från kristet håll

Flera kristna organisationer är besvikna över regeringens beslut att inte skriva under FN:s konvention för kärnvapenförbud. Nu mobiliserar de krafterna för att höja den kristna rösten för fred och nedrustning.

1 av 3

Trots ett stort folkligt stöd för ett globalt kärnvapenförbud, meddelade utrikesminister Margot Wallström i fredags att Sverige avstår från att underteckna FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. I stället ska Sverige delta som observatör av konventionen.

– Det är helt oacceptabelt att Sverige väljer att inte skriva på. Det är ett symboliskt felsteg, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare på Kristna freds.

Hon får medhåll från Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Jag önskar att regeringen hade visat en tydlig ståndpunkt. Även om det finns invändningar mot hur konventionen formulerats, hade jag velat se att de undertecknade avtalet.

Läs även | Signalpolitik av ett sorgligt slag

Hållning kan omprövas

Utrikesminister Margot Wallström menar att avtalet i sin nuvarande form har flera brister. Hon lyfter som exempel fram otydlighet kring vilka vapen som avses, hur kopplingen till tidigare kärnvapenavtal ser ut och frågetecken kring verifikation. Ett annat skäl till att Sverige nu inte skriver under avtalet, är att det inte finns stöd i riksdagen för en ratificering av avtalet.

Lotta Sjöström Becker tycker inte att någon av utrikesministerns invändningar är skäl nog att inte skriva under.

– Otydligheterna som Wallström pekar på skulle gå att klargöra i processen som följer. Men frånvaron av stöd i riksdagen är alarmerande. Det här beslutet är del i en oroande utveckling av svensk tolkning av säkerhetspolitik, med stärkt försvar och en stegvis anpassning till Nato.

Prioriterad fråga

Margot Wallström menar att kärnvapennedrustning fortsatt är en prioriterad fråga i regeringens säkerhets- och utrikespolitik. På fredagens presskonferens meddelade hon att regeringen kommer att inrätta ett svenskt kunskapscentrum om kärnvapennedrustning och arbeta för att bilda ett internationellt FN-sekretariat om nedrustning.

– Jag tycker att det är jättebra. Men det är inget som ska ställas emot en underskrift av avtalet. Åtgärderna skulle kunna stärka varandra, säger Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Lotta Sjöström Becker varnar för att kärnvapen börjar ses som en naturlig del i länders försvarssamarbeten. Hon vill i stället se ökade resurser och åtgärder för att världen ska bli kärnvapenfri.

– Jag tycker att klimatrörelsen gör det fantastiskt bra med att lyfta fram konkret forskning och visa på framtida effekter. Men sanningen är ju att om vi får ett kärnvapenkrig då har vi inte mycket klimat att rädda.

Vill se engagemang

Ulf Bjereld tycker kärnvapenfrågan behöver komma upp på kyrkornas agenda.

– Engagemanget i fredsfrågor har varit starkt i kyrkor och samfund. De kan sätta press på att regeringen ska agera, säger han.

Sveriges kristna råd har redan planerat ett samtalstillfälle med organisationer som är engagerade i frågan och Lotta Sjöström Becker berättar att hon i sommar ska ligga i hängmattan och drömma om och fundera på vad de kan göra.

– Vi måste prata klarspråk. Det här är något som kan drabba oss och få förödande konsekvenser. Jag tror att det finns en otroligt stark vilja och stöd för kärnvapenförbud, säger Lotta Sjöström Becker.

---

FN:s konvention om kärnvapenförbud

  • - Antogs 2017 och syftar till en global kärnvapennedrustning
  • - Konventionen är det första bindande internationella avtalet med målet att helt förbjuda kärnvapen
  • - Ett 70-tal länder har skrivit på, men bara 23 har också ratificerat den
  • - Sverige har inte skrivit under, men vill bli observatör av konventionen

---

Fler artiklar för dig