Nyheter

”Vi vill ge utrymme för verkliga gudsmöten”

Trots att uttryck och utförande förändrats genom åren så är grundtanken med Europakonferensen densamma. – Det ska vara en konferens som är präglad av undervisning, lovsång och tillbedjan och förvandlande Gudsmöten, säger Livets ords pastor Joakim Lundqvist, till Dagen.

1 av 4

På tisdagseftermiddagen pågår fortfarande de sista förberedelserna på området kring Livets ords lokaler i Uppsala för fullt. Europakonferensen har arrangerats här sedan 1987 när Livets ords kyrka stod färdigbyggd. Varje år kommer tusentals besökare från en mängd olika länder och kristna sammanhang.

Mycket har förändrats, menar Joakim Lundqvist, och konstaterar att det framför allt har med yttre saker att göra i och med en naturlig utveckling. Kortare vecka, food trucks står för merparten av matserveringen och om- och tillbyggnad med bland annat en ungdomslounge och en ny idrottshall skapar möjligheter till nya kringaktiviteter.

Men vad gäller konferensens grundtanke så ligger den fast.

– Den ska präglas av lovsång och tillbedjan, vara ett tillfälle för Guds folk att komma samman och lyfta upp Jesu namn. Undervisning i Bibeln med utgångspunkt att Bibeln är Guds ord och har kraft i sig att förvandla människor. Och skapandet av en miljö för verkliga och förvandlande Gudsmöten, säger Joakim Lundqvist.

– Samtidigt är uttrycket är lite modernare, allt präglas av sin samtid och även av hur vi arbetar med våra söndagsgudstjänster. Där märks att vi strävar efter ett brett uttryck bland generationerna och medelåldern på medarbetarna har gått ner. Inte för att den unga generationen ersätter den gamla, utan som ett naturligt uttryck för en bred generationsförsamling.

Läs även | Europakonferensen – ett vattenhål för många

Fler kvinnliga talare

I årets konferens märks fler kvinnliga talare i programmet än hur det har varit tidigare år. Ett medvetet val, men inte utifrån något strikt kvoteringstänk, säger Lundqvist.

– Det finns många fler manliga pastorer och predikanter än kvinnliga. Då känner jag en angelägenhet att för den sakens skull inte glömma de kvinnliga talarna. Jag tror att det finns en styrka i att ha både manliga och kvinnliga talare, att det breddar uttrycket och tonalitet i det som sägs.

En av talarna som medverkar är den amerikanske hiphopparen och spoken word-artisten, Jackie Hill-Perry. Hennes berättelse präglas av hur hon gått från att leva i flera olika homosexuella förhållanden till att i dag se sig som heterosexuell.

Kontrovers redan innan starten

Det är något som skapat kontrovers redan innan konferensen startat.

På tisdagen hade Upsala Nya Tidning en stor artikel om saken.

– Vår ambition med att bjuda in henne är att sexualiteten är en så komplex fråga och som därför ofta tigs ner i kristenheten. Kyrkan har under 2 000 år undervisat att forumet för sexualiteten är i äktenskapet mellan man och kvinna. Det kan vara en utmanande sanning att förhålla sig till, och problematiken har gjorts större genom att vissa kristna uttryckt sig nedsättande och kränkande om homosexuella, vilket vi absolut inte har rätt att göra. Alla människor är lika värda respekt oavsett sexuell läggning, säger Joakim Lundqvist.

Han berättar att de ville hitta någon som bejakar denna relationssyn men kommunicerar den med kärlek och respekt och utan att peka finger.

– Jackie Hill-Perrys vittnesbörd om hennes möte med Jesus präglas av stor respekt och kärlek till den hbtq-värld som hon själv var en del av. Vi uppskattar att hon har en tydlighet i sitt budskap men samtidigt en stark ton av Guds kärlek och respekt i alla riktningar, säger Joakim Lundqvist.

---

Europakonferensen 2019

  • Inleds på tisdagkvällen med kvällsmöte kl 19.30 där Sebastian Stakset predikar.

    Konferensen håller på med tre huvudmöten varje dag fram till och med förmiddagsgudstjänsten på söndag 28 juli.

    Bland talarna finns Joakim Lundqvist, Holly Wagner, Ben Fitzgerald, Anahita Parsan och Jackie Hill-Perry.

    Varje dag är det barn- och tonårsmöten och olika aktiviteter runt om, bland annat olika sportturneringar.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig