02 augusti 2021

En tidning på kristen grundNyheter

SKR vill lyfta äldres psykiska ohälsa

Inom kort inleds diakonins månad, där kyrkor uppmanas att lyfta på locket när det gäller äldre människors psykiska ohälsa. – Jag tror att vi i kyrkorna har bra verktyg för att möta äldre, säger Jakob Evertsson på SKR.

1 av 2

Det är under september som kyrkorna i Sverige har "diakonins månad", där den ekumeniska plattformen Sveriges kristna råd (SKR) lyfter fram ett specifikt område. I år handlar det om psykisk ohälsa hos äldre.

– Det är en grupp som vi ofta möter i kyrkornas sammanhang, säger Jakob Evertsson, teologisk rådgivare på SKR.

Han berättar att han själv arbetat diakonalt med äldre människor och sett att här finns det ett stort behov, inte minst när det gäller samtalsstöd och sociala gemenskaper.

Jakob Evertsson säger att bakom ordet psykisk ohälsa finns en stor bredd.

– Men något som jag känner igen är depressioner av olika slag. Det är något som finns i alla åldrar, men bland äldre är det en av de valigaste folksjukdomarna.

Kyrkornas styrka är att de har en holistisk syn, som ser till hela människan, såväl det fysiska välbefinnandet som det andliga. När det gäller arbetet med äldre menar Jakob Evertsson att det är viktigt att våga prata om de problem som finns.

– Det handlar också om att se värdet hos varje människa, det är grunden i vår kristna människosyn.

Vad kommer att hända under diakonins månad?

– Vi på SKR har ett inspirationsmaterial som är till för våra församlingar. Det går att använda i sin helhet eller i dess olika delar.

Materialet, som finns på SKR:s hemsida, tar fram fakta om psykisk ohälsa och ger tips på hur man kan arbeta för att lyfta de här frågorna. Sedan är det upp till enskilda församlingar hur mycket de vill fokusera på diakonimånaden. Materialet har tagits fram i samarbete med Sensus.

Läs även | Åtgärder för att minska diskriminering av religiösa efterfrågas

 

Varför bara en månad?

– Vi håller på att göra en förändring till kommande år. Då kommer vi att kalla det för diakonifokus, vilket betonar att temat är något som gäller hela året.

Jakob Evertsson säger att nästa år kommer temat att vara ensamhet, ett aktuellt samhällsproblem där han tror att kyrkorna har mycket att bidra med.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar