28 november 2020

En tidning på kristen grundNyheter

UNRWA utreds för korruption – svenska FN-profilen vill frysa bidragen

FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar utreds för korruption. Nu menar Inga-Britt Ahlenius att Sida borde frysa bidragen till UNRWA. – Organisationen är dessutom övermogen för en rejäl genomlysning, säger hon till Dagen.

1 av 3

Huvudpersonen i korruptionsskandalen är chefen för UNRWA, schweizaren Pierre Krähenbühl. Enligt en internrapport ska han bland annat ha utsett sin älskarinna till rådgivare så att de kunde resa runt i världen.

– Självklart bör han, och även andra UNRWA-chefer som har agerat korrupt, suspenderas, säger Inga-Britt Ahlenius.

2005–2010 var hon chef för FN:s internrevision, den organisation inom FN som nu håller på att utreda korruptionsanklagelserna mot UNRWA. Och trots att arbetet fortfarande pågår anser hon att Sverige bör agera.

– Rapporter om korruption i UNRWA är i sig inte någon nyhet, det nya är att det även gäller den högsta ledningen. Nu är det dags för Sverige och andra stora bidragsgivare att frysa bidragen.

Det beslutet har nyligen Schweiz, Nederländerna och Belgien fattat.

Ett ännu större problem

Men företrädare för Sverige, som är en av de största bidragsgivarna till UNWRA och sitter i dess rådgivande kommitté, har hittills meddelat att stödet ska fortsätta.

– Det är viktigt att utreda frågan om etiskt tvivelaktig agenda hos ledningen. Men vi har inga belägg för att UNRWA:s verksamhet fungerar dåligt. Den har fått gott betyg i andra granskningar, sa exempelvis Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida, till SVT Nyheter i förra veckan.

Nyligen berättade Aftonbladet även att en chef för en kenyansk utvecklingsfond hade fått tre miljoner i årslön och sitt exklusiva golfmedlemskap betalt med Sidapengar. I en intervju med Aftonbladet sa Inga-Britt Ahlenius att Sida borde ”statuera exempel och stämma” företrädare för fonden.

I en kommentar till Dagen klargör Sida att ett bonussystem, som möjliggjorde den höga lönen, och medlemskapet i golfklubben var brott mot avtalet mellan Sida och fonden. Detta upptäcktes av Sida i vintras, utreddes via en fördjupad revision som var klar i april, varefter myndigheten frös stödet till fonden och krävde åtgärder.

Sida meddelar också att bonussystemet sedan dess har stoppats och att den vd som kritiserades i revisionen har fått lämna sin post. Klubbmedlemskapet hade åtgärdats redan ett år tidigare.

Till Dagen säger Inga-Britt Ahlenius att UNRWA är ett ännu större problem. Hon menar dessutom att problemet finns inom hela FN-organisationen.

– Granskningsfunktionen i FN:s fonder och program har generellt sett en svag ställning. Man är inte intresserad av ”bad news” eftersom det finns en rädsla för att givarna då ska dra in sina bidrag. Det innebär att man hamnar i en ond cirkel och att korruptionen i organisationerna permanentas.

”Too big to fail”

UNRWA grundades 1949. Från början var det tänkt som en temporär lösning för att hjälpa palestinska flyktingar, men verksamheten har efter hand växt och fått en mer eller mindre permanent status.

Under årens lopp har UNRWA anklagats för att underblåsa terrorism och antisemitism – nu används korruptionsmisstankarna, bland annat av Jerusalem Post, som ytterligare ett argument till varför organisationen bör läggas ned.

Inga-Britt Ahlenius går inte så långt. Däremot menar hon att alla stenar måste lyftas på.

– UNRWA bör bli föremål för en genomgripande utredning och genomlysning, inklusive granskning av uppdragets ändamålsenlighet mätt mot dagens behov, säger hon till Dagen.

Utöver att frysa biståndet anser hon även att Sverige bör ställa krav på en interngranskningsfunktion som står oberoende i förhållande till ledningen för UNRWA.

– Vi har hamnat i ett läge där UNRWA är ”too big to fail”. Men trots att organisationens uppdrag är viktigt kan det inte vara så att man ska tolerera korruption för att skydda organisationen.

---

Fakta: UNWRA

  • UNWRA är FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar.

    UNWRA är en förkortning för United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

    Sverige är med omkring 500 miljoner kronor per år en av de största givarna till verksamheten.

---

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar