Nyheter

Stockholms nya biskop Andreas Holmberg vigd: Ska ägna första tiden åt bön

På söndagen vigdes Andreas Holmberg till biskop i Stockholmsstift under en gudstjänst i Uppsala domkyrka. I ett pressmeddelande säger han att han vill ägna första tiden åt bön och att finnas till för församlingarna. – Det är i församlingarna det händer, där finns så många sätt att koppla upp sig mot Gud.

1 av 5

Holmberg efterträder den, av många uppfattad, kontroversiella biskopen Eva Brunne som lade ned sin stav vid en särskild gudstjänst tidigare i veckan.

Dagens vigningsgudstjänst leddes av Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén och bland de närvarande i ärkedomkyrkan fanns bland andra kungaparet.

I sin predikan lyfte ärkebiskopen fram Jesu betoning på ledarskap: att vara en tjänare.

– I Jesu efterföljd kan vi aldrig tänka annorlunda än att det ledarskap som anförtros oss är en tjänst åt gemenskapen, sa Jackelén som predikade utifrån dagens evangelietext ur från Lukas där Jesus säger till sina lärjungar att den som vill vara ledare ska vara andras tjänare.

– Den som leder ska vara som den som tjänar, diakon´on. Lukas använder här inte substantivet diakon, di´akonos, utan just verbformen: den som tjänar. Det är inte titlar det kommer an på, utan det är den tjänande handlingen som är huvudsaken, och hjärtesaken, sa ärkebiskopen.

Jesuord som valspråk

Andreas Holmbergs valdes i mars i år att efterträda Eva Brunne. Som sitt valspråk har han valt Jesu ord "Bli kvar i min kärlek", som återfinns i Johannesevangeliet.

– För mig innebär orden att vi är älskade av Gud trots alla brister och tillkortakommanden. Jag använder dem nästan som en predikan för egen del, ”Andreas, du är 52 år men du är Guds barn och älskad av Gud”, säger Andreas Holmberg i pressmeddelandet.

– Men orden betyder också att vi ska älska varandra och den skapelse vi är satta att ta hand om och värna.

Kommande söndag, 29 september, hålls en mottagningsgudstjänst i Storkyrkan i Stockholm under ledning av Hans Ulfvebrandt, domprost i Stockholms stift.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig