13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Moderaternas nollvision för biståndet får hård kritik

Inget parti som Dagen varit i kontakt med ställer sig bakom Moderaternas vision att år 2030 ska det svenska utvecklingsbiståndet vara avvecklat. Samtidigt är de flesta måna om att betona att någon gång i framtiden ska bistånd inte längre behövas.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar