17 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Evangeliska frikyrkan inrättar ny tjänst – missionsideolog

Evangeliska frikyrkan, EFK, söker en missionsideolog. – Personen ska vara spindeln i nätet för vårt internationella arbete, säger missionsdirektor Linalie Newman, till Dagen.

Den nyinrättade tjänsten är en konsekvens av att EFK har genomfört en organisationsförändring där den tidigare programledarrollen har försvunnit.

– Vi har tagit bort ett chefsled, sammanfattar Linalie Newman och förklarar att missionsideologen "verkligen behövs" nu.

Behöver ett helhetsperspektiv

Missionsideologen ska lägga sitt fokus på internationella frågor. Och enligt Linalie Newman kommer personen att fungera som sakkunnig till henne och EFK:s andra missionsdirektor Ingemar Forss.

– Våra regionledare är otroligt duktiga, men de jobbar specifikt gentemot de områden som de ansvarar för – och är experter på det. Personen som vi nu söker ska ha ett helhetsperspektiv.

Av tjänstebeskrivningen framgår att personen ska vara "en röst mot rörelsen och samhället".

Dessutom står det att personen ska ha teologisk utbildning och "flerårig erfarenhet av missionsarbete".

I rollen som missionsdirektor är du och Ingemar Forss företrädare för EFK. Behövs det en till röst mot rörelsen och samhället?

– Jag och Ingemar är rörelsens röst. Men vi kan inte vara experter på alla delar och vår nya missionsideolog ska belysa vår internationella mission internt – och när det behövs även i samhället.

Linalie Newman jämför med Cahtrine Nygren, programledare Sverigeprogrammet Pionjär.

– Hon belyser vårt pionärarbete.

Ni söker en missionsideolog. Handlar det om att något behöver förändras i synen på mission eller att ni har varit dåliga på att kommunicera?

– Nej. Vi skriver i annonsen att vi söker en missionsideolog/ledare. Med det vill vi betona att vi inte bara söker en administrativ ledare.

Skulle de andra programledarna också kunna beskrivas som ideologer?

– Ja, Cahtrine Nygren är ideolog för våra pionjära satsningar.

Linalie Newman beskriver den nya tjänsten som "otroligt strategisk" och hon konstaterar att personen inte nödvändigtvis behöver komma från EFK-sammanhang.

– Ibland kan det vara bra med ett utifrånperspektiv. Vi ber att vi ska hitta rätt person.

---

Evangeliska frikyrkan (EFK)

  • Evangeliska frikyrkan består av drygt 300 församlingar och cirka 34 500 medlemmar.

    Helgelseförbundet, Fribaptisterna och Örebromissionen beslutade under 1990-talet att gå samman. Till att börja med kallades det nya samfundet för Nybygget-Kristen Samverkan. 2002 antogs namnet Evangeliska frikyrkan.

    Under de senaste åren har EFK genomgått en större omorganisation benämnd "Omtaget". Det har bland annat inneburit att det nationella kommunikations- och insamlingsarbetet har spridits på olika avdelningar.

    Samtidigt har delar av verksamheten decentraliserats bort från huvudkontoret i Örebro genom nätverk och genom att låta lokala församlingar bli nationella resurscentrum, så kallade "hubbar".

---

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar