Nyheter

Överläkare Sven Román: Behandlingar av könsdysfori är en epidemi

Sven Román: Antalet unga som vill byta kön har exploderat i Sverige

Barnpsykiatrikern och överläkaren Sven Román menar att behandlingen av unga som vill byta kön exploderat i stora delar av västvärlden, inte minst i Sverige. Dåligt samvete gentemot transpersoner tror han är en av orsakerna bakom.

Frågan om unga som vill byta kön har blivit hett om debatterad den senaste tiden, inte minst efter flera granskningar i media. Tankesmedjan Familjen först, som startats av bland annat KD-politikerna Alf Svensson och Mikael Oscarsson, valde i veckan att lyfta in frågan in i riksdagen där de anordnade ett seminarium om könsdysfori, det vill säga när man upplever att kroppen inte stämmer överens med sitt kön.

Åsikterna skiftar i frågan, såväl politiskt som inom läkarkåren, men i just det här sammanhanget var det de kritiska rösterna som fick komma till tals.

Sven Román en av talarna

En av talarna var barnpsykiatrikern Sven Román som menar att behandlingen av könsdysfori bland unga är en av Sveriges största medicinska skandaler.

– Det är för att omfattningen är så stor och det saknas fullständig vetenskaplig grund för denna aggressiva behandling, säger han till Dagen efter seminariets slut.

Han använder också ord som epidemi och pandemi för att beskriva hur pass vanligt det blivit med detta ingrepp.

– I Sverige är det tveklöst en epidemi. 2001 hade 12 personer under 25 år diagnosen könsdysfori, 2018 var det 1 859, det är en enorm skillnad.

Sven Román har enligt sina egna beräkningar kommit fram till att under de senaste sju åren har mellan 3000 - 6000 ungdomar i Sverige genomgått behandling för att byta kön, något han är mycket kritiskt till. Dels för att de flesta ungdomar som genomgår behandlingen är kroppsligen helt friska, men också för att andra diagnoser och psykologiska problem också finns med i bilden.

Sverige är inte unikt.

– Det är samma tendens i många västerländska länder och det har börjat samtidigt ungefär för sex till sju år sedan, säger Sven Román.

Vad tror du det beror på?

– Jag tror att personer med annan sexualitet har trakasserats i århundraden och nu har vi fått en annan mer tillåtande attityd, vilket är positivt, men vi har fått dåligt samvete när det gäller transpersoner, säger Sven Román.

Han menar att en minoritet har fått diktera villkoren och det har lett till att sjukvården övergett ledorden vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Könskorrigerande behandlingar ändrar inte på biologin. Vi föds till antingen pojke eller flicka, punkt slut. Sedan kan man diskutera om man kan uppleva det på ett annat sätt, här ska vi ha högt tak, men det får inte påverka det som är biologi.

“Dags att dra i nödbromsen”

Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD) som anordnade seminariet menar att det är dags att dra i nödbromsen, inte minst är han kritisk mot den rödgröna regeringen som lagt fram förslag på att sänka åldersgränsen för könskorrigerande behandling.

– Försiktighetsprincipen måste gälla, särskilt när det gäller oåterkalliga beslut för barn och unga, säger han till Dagen.

Mikael Oscarsson lyfter fram att de som genomgår den här behandlingen blir sterila och han tycker därför att sjukvården bör vänta med behandling tills man är 25 år, åldersgränsen som gäller för sterilisering.

– Då är den mänskliga hjärnan fullt utvecklad. Nu stoppar ungdomar i sig motsatta könets hormoner vilket leder till att man steril. Fortsätter det så här kommer många i framtiden att fråga, hur kunde ni låta mig som 15-åring fatta det här beslutet?, säger Mikael Oscarsson.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar