Nyheter

Jehovas vittnen får rätt till statsbidrag – efter tolv år

2007 ansökte Jehovas vittnen om att få statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund. Efter tolv år ger Sveriges regering tummen upp.

###

Det har varit en lång kamp mellan Jehovas vittnen och regeringen. Sommaren 2009 avslog regeringen ansökan första gången och därefter har ärendet varit uppe i Högsta förvaltningsdomstolen tre gånger – samtliga gånger har Jehovas vittnen fått rätt.

Tidigare har regeringen vägrat statsbidrag bland annat med hänvisning till att motståndet inom Jehovas vittnen mot blodtransfusioner avseende minderåriga riskerar enskilda barns liv och hälsa.

Hänvisar till dom från 2017

Men nu har regeringen alltså ändrat sig. I beslutet, som är daterat den 24 oktober, hänvisar regeringen till Högsta förvaltningsdomstolens dom från 2017. Då konstaterade domstolen att det faktum att medlemmarna i Jehovas vittnen uppmanas att vägra blodtransfusioner för barn inte automatiskt innebär att samfundet inte uppfyller kravet för att få statsbidrag.

Högsta förvaltningsdomstolen slog samtidigt fast att en förutsättning för statsbidrag var att samfundet inte uppmanar sina medlemmar att inte godta att samhället i vissa frågor ingriper till förmån för barn.

Läs också Johan lämnade Jehovas vittnen - blev kristen förkunnare

"Uppfyller alla kraven"

Vidare skrev domstolen att Jehovas vittnen uppmanar sina medlemmar att samarbeta med sjukvården i de fall då det beslutas att ett barn ska få blodtransfusion.

Nu konstaterar regeringen kort och gott att Jehovas vittnen "uppfyller alla kraven".

Detta innebär i sin tur att Jehovas vittnen kan söka statsbidrag hos Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, som fördelar statsbidrag och som gör en prövning i varje ärende.

Jehovas vittnen hade även krävt ekonomisk ersättning för uteblivet statsbidrag under handläggningstiden. Men på den punkten får samfundet inte rätt. Regeringen skriver att det ärendet inte kan prövas inom ramen för ett ärende att bli berättigat till statsbidrag.

Läs också Vad skiljer Jehovas vittnen från andra kristna? - Experten svarar

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig