Nyheter

Kyrkor vill utmana patriarkal bild av Gud vid feministisk mässa

Kristen feminism och sexualitet står i centrum när Carl Johans församling, Majornakyrkan och Matteuskyrkan i Göteborg bjuder in till två dagars forum.

1 av 2

Det är Carl Johans församling inom Svenska kyrkan som ihop med Majornakyrkan (Equmeniakyrkan) och Matteuskyrkan (EFS och EFK) inbjuder till konferensen "Forum för kristen feminism" helgen 8-9 november. Bakom står också studieförbunden Bilda och Sensus samt Sveriges ekumeniska kvinnoråd.

Jenny Roos, projektledare för konferensen, räknar med omkring 150 besökare. Hon säger att syftet med forumet är ett samhälle där "vi kan vara jämlika tillsammans".

– I både samhället och Bibeln kan det patriarkala lysa igenom. Vi vill visa på vad vi kan förändra för att bli en bättre plats för alla, säger hon

Moralism och sexualitet

Årets tema är "sexualitet". På programmet står bland annat ett samtal om moralism, sexualitet, kultur och kristen tro, liksom ett bibelstudium som problematiserar hur sexualitet beskrivs i Bibeln. Vidare ställs frågan om kristendomen är kroppsföraktande trots att Gud själv tar kroppslig gestalt och inkarneras.

Anser ni att Bibeln är ett problem i det här sammanhanget?

– Bibeln speglar ett samhälle som det såg ut. Bibeln används som auktoritet i kyrkans värld, och vi lyfter ofta fram en historia, men inte alla historier. Vi utforskar med feministiska teologiska ögon vad som är skrivet av människan i Guds ord, och vad som är vad, säger Jenny Roos.

Hon menar att samtalet om sexualitet är viktigt.

– Vi är skapade till Guds avbild för att älska och älskas. Vi behöver prata mer om intimitet och om kroppen på ett bejakande sätt, och lyfta hela människan och vad vi kan hitta i Bibeln om sexualitet.

Kvinnliga bilder av Gud

En så kallad "Kristamässa" på feministisk grund avslutar konferensen, och "ifrågasätter de patriarkala gudsbilderna i den kristna traditionen". Mässan kommer uteslutande att använda kvinnliga bilder av Gud.

---

Forum för kristen feminism

  • Under två dagar möts man till ett öppet forum kring feminism och kristen tro i Majorna i Göteborg.

    Av programmet framgår exempelvis rubriken "Händerna på täcket", där författarna Gunilla Thorgren, och Daniel Enstedt samtalar ring moralism, sexualitet och kristen tro med feministpastorn Esther Kazen, generalsekreterare i Sveriges ekumeniska kvinnoråd,

    Ett annat inslag är ett bibelstudium där förbundsordförande Johanna Wikberg i Ekho problematiserar hur sexualitet beskrivs i Bibeln.

    Under rubriken "Himmelska kroppar" ställs frågan om kristendomen är kroppsföraktande trots att Jesus blev människa.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig