Nyheter

Fojo-kurs ska lära journalister att granska trossamfund - anmäls

Medieinstitutet Fojo arrangerar i december en kurs för 16 journalister som vill bli bättre på att granska trossamfund. Men nu har utbildningen JO-anmälts.

1 av 2

Enligt Fojo är syftet med kursen, som hålls i Kalmar den 2–6 december, att ge "kunskap och verktyg för bevakning och granskning av det nya religiösa landskapet i vårt land".

"Vi identifierar maktstrukturer lokalt, regionalt och nationellt och följer upp könsmaktsfrågor i metoo-uppropens kölvatten. Vi undersöker offentlighetsprincipen i förhållande till trossamfunden och får redskap att följa pengarna – såväl statliga bidrag som medlemsavgifter."

Kritik mot kursledaren

Fojo skriver vidare att "personer med stor insyn bakom kulisserna i det mångreligiösa Sverige" ska hjälpa de antagna kursdeltagarna.

Och det är här som kritiken finns. Kursledaren heter Lisbeth Gustafsson och enligt journalisten Sofia Lilly Jönsson, som har JO-anmält kursen för brott mot sina egna regler om oberoende, är journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson en olämplig kursledare.

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Sofia Lilly Jönsson att Lisbeth Gustafsson har haft "Svenska kyrkan som arbetsgivare, direkt eller indirekt på Sigtunastiftelsen, under många år".

Hon ger även några andra exempel på Lisbeth Gustafssons tidigare uppdrag inom kyrkans värld:

Kultursekreterare på nationell nivå i Svenska kyrkan (2005–2010), biträdande förbundsrektor för Studieförbundet Bilda (2011–2014) samt biträdande verksamhetschef i Katarina församling i Stockholm (2016–2017).

Något som Sofia Lilly Jönsson inte nämner är att Lisbeth Gustafsson har arbetat som lärare i tv-journalistik vid Journalisthögskolan, utbildat journalister i livsåskådningsjournalistik samt arrangerat ett antal kurser och studieresor för journalister till Jerusalem.

Tillbaka visar kritiken

Sofia Lilly Jönsson konstaterar att fortbildning för journalister i religion inte kommer en dag för tidigt. Trots detta menar hon alltså att Fojo bör dra in "Granska trossamfund".

"De kursdeltagare som vill lära sig att granska trossamfund måste vara säkra på att de möter oberoende lärare, inte makthavare, på statens myndighet för fortbildning av journalister."

Kersti Forsberg, verksamhetschef på Fojo, har svarat på kritiken på Dagens Samhälle. Hon skriver att "alla Fojos kurser bygger på aktiv medverkan av kursdeltagarna och att tro att de som deltar i kursen ''Granska trossamfund'' skulle släppa igenom någon slags vinklad propaganda är felaktigt".

Hon poängterar dessutom att det inte är aktuellt att ställa in en kurs på grund av yttre påverkan.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig