Nyheter

Sveriges kristna råd lyfter barns rätt till religionsfrihet

Vid årsskiftet blir barnkonventionen lag och nu lyfter Sveriges kristna råd fram vikten av att ta fasta på konventionens texter om barns rätt till andlighet och religionsfrihet.

Det är på DN Debatt som Sveriges kristna råd (SKR) lyfter fram vikten av att ta fasta på Barnkonventionens intention om barns religionsfrihet. 13 kyrkoledare har skrivit under artikeln som avrundas med fyra uppmaningar till politikerna, bland annat att samhället har ett ansvar för barns andliga och existentiella utveckling. Kyrkoledarna träder också upp till försvar för konfessionella friskolors rätt att få existera.

– Vi har i civilsamhället länge jobbat för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Nu är vi glada att det blir verklighet vid årsskiftet, säger Fredrik Wenell som jobbar med barn- och ungdomsfrågor för SKR:s räkning.

Konvention blir lag

Fredrik Wenell säger att SKR flera gånger lyft fram de utmaningar som finns då barnkonventionen införs som lag, inte minst då Sverige har en något avvikande syn på vad religion är i ett internationellt perspektiv.

– Vi funderar på vad som kommer att hända med barns rätt till religion och andlig utveckling när det landar i ett samhälle där religion av de flesta ses som något privat och individuellt, säger han.

Vanligt är annars en mer kollektiv syn där kultur och religion ofta går ihop. Barnkonventionens text om religionsfrihet omfattar också det sättet att se på religion, där barn ses som en självklar del av en familj, en släkt och en kultur.

– Där finns det kollektiva anslaget som man i Sverige inte riktigt förstår, vilket vi ser i exempelvis debatten om omskärelse av pojkar, säger Fredrik Wenell.

Slöja på barn

En annan fråga där religionsfrihet för barn kan bli aktuell är slöjor på barn.

– Vi vet att slöja kan vara uttryck för hederskultur, men också att unga flickor kan välja slöja utifrån ett fritt val. Det är svårt, men man måste alltid lyssna på individen.

Fredrik Wenell säger att det återstår att se hur barnkonventionen landar i Sverige, exempelvis om det blir några prejudikat i domstol utifrån den nya lagtexten, och om frågan om barns rätt till religionsfrihet bejakas.

I SKR:s debattartikel erbjuder ni er expertis. Vad kan kristna ledare bidra med?

– Vi kan erbjuda en förståelse för vad religion är, då menar jag inte på ett akademiskt sätt, utan hur vanliga troende människor förstår och lever sin tro, säger Fredrik Wenell.

Kyrkor har kunskap

I Sverige kopplar många ihop tro med ett individuellt beslut byggt kring tankar och känslor, men för många invandrargrupper handlar det i lika hög grad om att vara en del av ett kulturellt kollektiv. Här har kyrkornas företrädare den kunskap som krävs för att bena ut vad detta mångfacetterade begrepp innebär, menar Fredrik Wenell.

Han vill också poängtera till att religionsfrihet också handlar om rätten att slippa religion, att även om barnkonventionen lyfter att föräldrar har rätt att uppfostra barn utifrån sina värderingar så ska man också bejaka att ett barn har rätt att själv välja väg i mogen ålder.

Vad hoppas ni ska hända nu?

– Vi hoppas att vi får upp det här perspektivet av barnkonventionen på bordet, innan det blir lag. Vi vill vara en del i samtalet, det är inte minst viktigt i frågan om de konfessionella friskolorna.

Läs också Vad är religionsfrihet?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig