09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Så många studerar för att bli präst i Svenska kyrkan

Fler teologistudenter borde sikta på en tjänst i Svenska kyrkan. Det menar Uppsalas biskop Karin Johannesson. Hon tog initiativ till att kartlägga hur många som studerar till präst.

Tidigare har det mest handlat om uppskattningar. Men nu finns fakta på bordet. 398 studenter läser teologi med sikte på att bli präst i Svenska kyrkan.

En siffra som är bra, men inte tillräckligt bra, då prästbrist redan är ett faktum i delar av kyrkans verksamhet.

Första gången

Dagen möter Uppsalas biskop Karin Johannesson då kyrkomötet samlas i Uppsala och hon förklarar att det här troligtvis är första gången man gör en så här noggrann inventering av blivande präster.

– Innan jag blev biskop var jag studierektor på teologiska institutionen i Uppsala och vi gjorde beräkningar utifrån studenter på vissa kurser, men jag har tidigare suttit och gissat, berättar hon.

Osäkerheten kring hur många som läser till präst har öppnat upp för spekulationer om exempelvis hur stort problem prästbristen är i Svenska kyrkan.

– Nu har vi fakta på bordet, konstaterar Karin Johannesson.

Glädjande många

– Jag tycker att det är glädjande många som läser till präst. Om man skulle samla alla på ett ställe skulle det bli ett stort blivande prästmöte.

Men det är inte tillräckligt många?

– Situationen är inte krisartat på något sätt och siffran är ungefär vad man kan förvänta sig.

Utmanar teologistudenter

Men Karin Johannessons budskap är att fler borde bli präster, pedagoger, diakoner och kyrkomusiker. Och hon noterar att jämfört med alla teologistudenter som finns på de olika lärosätena är det alldeles för få som studerar med det uttalade målet att få en tjänst inom Svenska kyrkan. Det vill hon ändra på, och utmanar alla teologistudenter att tänka till vad de vill med sina studier.

Själv hälsar hon alla nyfikna välkomna till den kvällsmässa som Uppsala stift håller på tisdagar i domkyrkan.

– Om du funderar på att bli präst, då går du dit och ser dig om och är med och firar mässa, hälsar Karin Johannesson.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter