Nyheter

SMR missnöjda med regeringens religionspolitik

Svenska missionsrådet saknar konkreta politiska åtgärder för hur Sverige ska ta tillvara på den religiösa mångfalden. I en debattartikel i Göteborgs-Posten ger de regeringen hemläxa.

1 av 3

SMR menar i debattartikeln att det de senaste åren har kommit flera politiska förslag om att begränsa religions- och övertygelsefriheten. Som exempel lyfter de fram förslag som rört religiösa friskolor, slöjförbud, handskakning och omskärelse. De menar att flera av förslagen är diskriminerande och saknar tillräcklig förankring i internationell rätt.

Nu vill de se konkreta förslag på hur den religiösa mångfalden tas tillvara, eftersom de menar att religions- och övertygelsefrihet är en förutsättning för demokratiska samhällen.

Både Sverige och internationellt

Åtgärderna som SMR efterfrågar gäller både svensk politik och utrikespolitiken. I debattartikeln tar de upp flera exempel på hur allvarlig situationen är i världen när det gäller religionsfriheten. De hänvisar till en rapport från Pew Research Center som visar att över 75 procent av världens befolkning lever i länder där religions- och övertygelsefriheten är begränsad.

I en fyra punkter lång lista ger de utrikesminister Ann Linde (S) och demokratiminister Amanda Lind (MP) förslag på åtgärder.

Vill att tjänstemän utbildas

Punkterna handlar dels om att frågan om religions- och övertygelsefrihet ska prioriteras, både i Sverige och internationellt. Det handlar också om att svenska tjänstemän ska utbildas i ämnet och att regeringen ska se till att begränsningar i rättigheterna görs på legitima grunder.

Artikeln är undertecknad av Anders Malmstigen, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Läs mer Dagen listar 19 kristna lobbyorganisationer

---

Svenska missionsrådet

  • Grundades 1912.

    Består av 33 medlemsorganisationer, däribland alla de stora samfunden samt många av de kristna biståndsorganisationerna.

    Jobbar med bistånd och missionsarbete. Bland annat samarbetar de med Sida, som är med och finansierar delar av verksamheten.

---

Fler artiklar för dig