Nyheter

Ärkebiskopen: Om vi inte kan skydda troende barn från kränkningar finns ingen religionsfrihet

Barn i Sverige mobbas för sin kristna tro. En som bedrövas är Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén. – Det är sorgligt, men bra att detta kommer fram i ljuset.

Dagen har under den senaste tiden berättat om flera unga människor i Sverige som har blivit lidande för sin tros skull. Maja fick till exempel höra att hon var äcklig av klasskamrater som också drog i hennes hår så att tufsar lossande, stoppade ned kuddar i toaletterna och tryckte dem i hennes ansikte och spottade på henne.

Emma (som egentligen heter något annat) blev samtidigt utfryst på grund av sin tro men ingen lärare ingrep.

– Om vi inte kan skydda barn från kränkningar och påhopp på grund av den egna eller föräldrarnas tro har vi inte förverkligat ens en lägsta nivå av religionsfrihet. Här har det svenska samhället många läxor kvar att göra, säger Antje Jackelén, till Dagen.

Läs också Maja trakasserades i skolan för sin tro i fem år

"Okunskap om tro ger fördomar"

– Jag tror att det finns flera faktorer som utgör grogrunden för dessa kränkningar. Det finns en låg kunskap om vad tro innebär i tanke och handling, vilket ger ett klimat där fördomar lätt slår rot. Dessutom har det länge spridits en övertro på neutralitet i vårt land. Det leder till att tro framstår som en avvikelse och en belastning och till ett klimat där barn helst ska skyddas från religion. Religiös analfabetism kan då framstå som en dygd och tro som inskränkthet. Detta samtidigt som vi med oro ser att många unga mår dåligt och inte har fått med sig redskapen att ta sig an livets ibland svåra existentiella utmaningar.

Antje Jackelén menar att situationen kräver ett gemensamt ansvarstagande från beslutsfattare, skolor och utbildningsinstitutioner samt medier och trossamfund.

Hon hänvisar även till en appell från kyrkomötet i november då Svenska kyrkans högsta beslutsfattare bestämde att kyrkan ska kraftsamla på undervisning och lärande.

Existentiellt språk livsviktigt

– Det handlar om att bidra till ökad kunskap så att barn och vuxna får förståelse för en trostraditions språk, berättelser och livsvärld. Tillgången till ett existentiellt språk och ett kristet sammanhang kan vara skillnaden mellan död och liv, inte minst när livets allvarliga frågor öppnar sig som en avgrund framför ännu oerfarna tonårsfötter, säger Antje Jackelén till Dagen och konstaterar att barnkonventionen blir svensk lag vid årsskiftet.

– Då inskärps än tydligare det samhälleliga ansvaret för barns fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Ingen politiker skulle komma på tanken att säga att de fysiska eller sociala behoven är en fråga av rent privat karaktär. Detsamma måste gälla barns andliga och moraliska utveckling. En lägsta nivå i detta att inte bli kränkt på grund av sin tro.

Läs också Oförsvarligt att kristna barn blir mobbade utan att vuxna griper in

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig