Nyheter

EFS-präst i Luleå avkragas efter åsikt om evolution och homosexuella

Domkapitlet i Luleå stift har avkragat en präst som beskrev sina personliga åsikter om homosexuella relationer samt evolutionsteorin på ett konfirmationsläger. – Jag skulle bli oerhört förvånad om beslutet står sig oförändrat i överklagandenämnden, säger advokat Andreas Stenkar Karlgren.

Den nu avkragade prästen ansvarade i somras för ett konfirmationsläger i Norrbotten. Vid en lektion skulle gruppen diskutera kärlek, relationer och sex och på en direkt fråga från en av konfirmanderna om hur prästen såg på bland annat samkönade relationer svarade prästen att den personliga uppfattningen var att det inte var tänkt att det ska vara så.

Detta resulterade i en lång diskussion som prästen i samtal med domkapitlet i Luleå har beskrivit som "jättejobbig".

Vid en annan lektion kom evolutionsteorin upp, något som prästen är skeptisk till. I samtal med domkapitlet har prästen sagt sig varken tro på teorin – eller att människan kommer från aporna.

"Illojalt och osolidariskt"

I slutet av sommaren gjorde flera av konfirmandernas föräldrar en anmälan till domkapitlet i Luleå vilket blev starten på den process som nu har resulterat i att prästen har förklarats obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst som präst.

Under utredningen har prästen anklagats för att ha uttryckt sig hårt och på ett propagerande sätt och i några fall medger prästen olyckliga uttalanden.

Domkapitlet skriver i sitt beslut att prästen har "agerat med bristande hänsyn i förhållande till enskilda konfirmander och hbtq-personer samt illojalt och osolidariskt mot Svenska kyrkan och dess ordning".

Domkapitlet klargör också att det faktum att de aktuella uttalandena gjordes under ett konfirmationsläger är en försvårande omständighet.

"Genom att vid undervisningstillfällen för konfirmander enbart ge uttryck för sin personliga tro och sina åsikter i de aktuella frågorna bedömer domkapitlet att […] utgjort ett salighetshinder …" står det i beslutet där prästen dessutom sägs ha ”brustit i sin pastorala omsorg om ungdomarna”.

– Domkapitlets ledamöter var eniga i sitt beslut, säger biskop Åsa Nyström i ett pressmeddelande.

– En präst som undervisar konfirmander är skyldig att undervisa i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Var och en har rätt till sin egen åsikt, men som präst har man lovat att följa Svenska kyrkans ordning och när man agerar som en representant för Svenska kyrkan kan man inte välja att frångå den.

Läs också EFS: Beslutet att avkraga prästen i Luleå väcker frågor om dubbla äktenskapssynen

"Oerhört anmärkningsvärt"

Inför beslutet skrev prästen ett yttrande till domkapitlet där kritiken bemöttes. Prästen betonade bland annat att det inte var egna åsikter som framhållits, "utan vad Bibeln och Guds ord beskriver". Prästen dementerade också uppgifterna om att vetenskapen skulle ha förnekats och uttalanden om att evolutionsteorin inte fanns.

– Domkapitlets beslut är oerhört anmärkningsvärt, säger Andreas Stenkar Karlgren till Dagen.

Han klargör att beslutet ska överklagas och att han ska företräda den nu avkragade prästen i Överklagandenämnden.

När det gäller kritiken mot prästen för dennes inställning till hbtq-frågor och samkönade relationer säger Andreas Stenkar Karlgren att Svenska kyrkan har två uppfattningar.

– Inte en uppfattning och ett undantag.

– Och eftersom det finns två uppfattningar borde domkapitlets beslut i konsekvensens namn innebära att de präster som står för den andra uppfattning också ska redovisa åsikten som nu har lett fram till obehörighetsförklaringen.

Andreas Stenkar Karlgren kallar vidare domkapitlets syn på evolutionsteorin för en "fullständig övertolkning av Svenska kyrkans läroståndpunkt".

Läs också Ledare: Avkragningen kan avskräcka präster från att undervisa utifrån Bibelns utgångspunkt

Fler artiklar för dig