Nyheter

EFS: Beslutet att avkraga prästen i Luleå väcker frågor om dubbla äktenskapssynen

Nu kommer kritik från EFS-rörelsen mot att en präst i förra veckan avkragats efter att ha gett uttryck för sina åsikter om homosexuella relationer och evolutionsteorin på ett konfirmationsläger tidigare i år. – Det är av principiell betydelse och beslutet väcker frågor hos oss på EFS, säger Kerstin Oderhem, missionsföreståndare för EFS, till Dagen.

Luleå domkapitel beslutade på fredagen i förra veckan att avkraga en präst vigd till tjänst i EFS, efter att denne uttryckt sin personliga syn om samkönade relationer och om evolutionsteorin under ett konfirmationsläger i Norrbotten som arrangerades av Svenska kyrkan i samarbete med EFS – en missionsrörelse inom Svenska kyrkan.

Nu riktar missionsföreståndaren kritik mot beslutet, som sägs ge upphov till flera frågor om relationen mellan Svenska kyrkan och EFS.

– Det vi tycker att vi kan utläsa av beslutet är att domkapitlet ifrågasätter den delade, eller dubbla äktenskapssyn som finns inom Svenska kyrkan, säger Kerstin Oderhem, missionsföreståndare på EFS, till Dagen.

Läs också Präst i Luleå avkragas: Sa sig inte tro på evolutionsläran

Beslut om även samkönade vigslar 2009

Den dubbla synen kom till i och med att kyrkomötet fattade beslut 2009 om att samkönade par skulle få vigas till äktenskap i kyrkan. Synen ger tillsammans med en traditionell tolkning av äktenskapet, som ett förbund förbehållet man och kvinna, också utrymme för samkönade vigslar.

– Det väcker väldigt många frågor eftersom detta inte har kommunicerats tidigare, att vi inte skulle ha rätt att se på äktenskapet på de två olika sätten som Svenska kyrkan säger sig stå för, säger Kerstin Oderhem som menar att beslutet är av principiell betydelse:

– Det väcker frågor hos oss på EFS, men även hos andra präster inom kyrkan. Är det en nyordning behöver det klargöras.

30 år av samarbete

Hon menar att beslutet också går emot de samtal och det samarbete som funnits genom åren mellan EFS och Svenska kyrkan. I år har det samarbetsavtal som finns mellan dem firat 30 år. I avtalet konstateras att de båda står i full andlighet och solidaritet med varandra.

– EFS fanns med i förarbetet kring äktenskapsfrågan och lämnade olika tankar och utlåtanden och det har förts samtal genom åren med biskopskollegiet och i andra forum där vi har upplevt att den traditionella äktenskapssynen ryms i Svenska kyrkan. Då har de präster som står för den känt att de själva ryms i kyrkan, säger Oderhem och konstaterar att ingen av de frågor som tas upp i beslutet från Luleå domkapitel har varit uppe för samtal i samarbetsrådet.

– Om det är en nyordning borde det ha kommunicerats där.

Finns det andra frågor i kyrkans lära som skulle kunna leda till liknande beslut?

– Ja, det har jag suttit och funderat på. Det finns många präster genom åren som gjort väldigt kontroversiella uttalanden i olika lärofrågor och som oftast inte har lett till någon åtgärd alls från domkapitlet. Detta trots att det varit centrala frågor som till exempel jungrufödseln eller Jesu uppståndelse. Då blir jag förvånad att både äktenskapsfrågan och evolutionsteorin har en sådan tyngd att den skulle leda till en avkragning. Det är kyrkans starkaste uttryck för att säga "du är inte lämplig att inneha ämbetet". Det som sker nu är en oroande markering.

Brist på fri och öppen debatt

I protokollet från domkapitlet går att läsa att det finns en möjlighet att föra en fri och öppen debatt inom Svenska kyrkan och man återkommer till att kyrkan inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap. Det rimmar illa med hur beslutet blev, tycker Kerstin Oderhem.

– Är det så att de här frågorna är så pass viktiga nu att man inte längre kan vara präst om man har de här synpunkterna – både kring äktenskapet och kring evolutionsteorin – då tycker jag inte att det har förts en fri och öppen debatt.

Överklagas

Beslutet i domkapitlet kommer att överklagas till kyrkans överklagandenämnd och EFS hoppas på en ändring av beslutet, som skett i flera tidigare fall. Men vad som skulle hända om beslutet står sig även där har Kerstin Oderhem funderat mycket på under helgen. Men hon är övertygad om att det riskerar att påverka relationen mellan EFS och Svenska kyrkan.

– Vi måste sitta ner i samtal och komma fram till om något har ändrats och hur vi hittar en väg i det. Att evolutionsteorin blivit en så viktig lärofråga väcker väldigt många frågor och vi måste samtala om vem som ryms i Svenska kyrkan som ämbetsbärare, säger Oderhem som tror att det inte bara kommer att påverka EFS.– En nyordning kommer att beröra många präster i Svenska kyrkan. Det väcker också frågor kring våra bekännelseskrifter. Det prästen har uttalat sig om står inte i strid med stora katekesen eller Bibeln. Det här är inte bara prästens personliga syn – den delas av stora delar av den världsvida kyrkan.

Läs också Ledare: Avkragningen kan avskräcka präster från att undervisa utifrån Bibeln

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig