Nyheter

Singapore-pastorn Dominic Yeo vill se svensk pingströrelse växa

Han leder Singapores största pingstförsamling med 7 800 gudstjänstbesökare varje vecka. Nu utmanar han svenska pingstkyrkor att växa – och att inte tappa bort den helige Andes kraft – Väckelse i Sverige kan gälla de unga, säger Dominic Yeo till Dagen.

Dominic Yeo är föreståndare för församlingen Trinity Christian Center, och samfundsledare för Assemblies of God i Singapore. De fem snabbast växande kyrkorna i landet är pingstkarismatiska, och hans egen församling har tredubblats de senaste 14 åren.

Dominic Yeo besöker just nu Sverige, där han är huvudtalare på svenska pingströrelsen pågående konferens Pingst pastor i Stockholm.

Han har rest mycket bland Europas pingströrelser, men det är första gången pastor Dominic är i Sverige. Efter en dag på pastorskonferensen är det som har överraskat honom och gjort störst intryck att svenska pingstpastorer verkar ha en låg medelålder.

– Jag ser många pastorer i 40–60-årsåldern. Jämfört med andra delar av Europa är det ungt. Detta är väldigt positivt för mig. Det talar om en pingströrelse som har styrka, vitalitet och potential. Och som har möjlighet att skapa kontakter med nästa generation, säger Dominic Yeo till Dagen.

Vill uppmuntra till att änka stort

Ett av temaorden för Pingst pastor i år är ”det expansiva”. Dominic Yeo vill gärna inspirera till att tänka stort, men säger att det inte finns någon mall att följa för församlingstillväxt.

I hans egen församling har det handlat om att människor ska erbjudas en personlig erfarenhet av Guds närvaro, att Bibeln görs relevant i vardagslivet samt att den helige Ande lyfts fram som en kraftkälla, uppger han.

– Kristna har länge betonat kunskapsbaserad erfarenhet av Gud. Men i min församling fokuserar vi på den personliga erfarenheten. Människor får vara med om helanden och mirakler i nästan varje gudstjänst och i vardagen.

–  Det handlar om att möta Gud.

När han möter svensk pingst­rörelse är det just pingstens budskap om ”den helige Andes eld” som han vill betona.

Tillsammans med Daniel Alm och Pelle Hörnmark ingår Dominic Yeo i den ledningsgrupp för världens pingströrelser som möts årligen. Han leder från den positionen det globala arbete som har kallats ”ett årtionde av väckelse” åren 2023–2033. Som en del av världspingströrelsen tar också Sverige upp detta på Pingst pastor.

Dominic Yeo förklarar att väckelse kan se olika ut på olika håll i världen. I länder där kyrkan är svag eller nästan död, kan väckelse exempelvis betyda att Guds kraft kommer på nytt och förnyar de få kristna som finns.

I hans eget Singapore, där det är lätt att bli kristen, måste det i stället betyda att många fler tar emot Jesus, och att nya kyrkor planteras och antalet megakyrkor ökar.

Vad kan väckelse då betyda för Sverige?

– Jag tänker att väckelse i Sverige skulle kunna gälla unga människor som hittar tron. Vidare att kristna blir mer engagerade i församlingen. Det kan också innebära att många fler kyrkor når över ett tusen medlemmar. De finns alldeles för få sådana kyrkor i dag.

– Vidare att samhället förändras som ett resultat av växande och nya församlingar. Jag ser minskat antal brott och minskat alkoholdrickande framför mig, liksom fler kristna i politiken, säger Dominic Yeo.

Läs också Pingst: Fler nya församlingsplanteringar nu än på 70 år

Kristendomen lever

Med sitt utifrånperspektiv tycker han sig se positiva signaler på hur Gud verkar på flera håll i Europa. Bland annat i pingstförsamlingar i England, Wales, Spanien, Polen och Tjeckien.

– En församling i Coventry i England, som jag har besökt, har växt från 300 till 1 200 medlemmar på fyra år. I Spanien ser jag en aktiv pingströrelse som planterar nya församlingar och agerar mot sociala orättvisor.

– Det sägs ibland att kristendomen i Europa är död. Men från mitt perspektiv är det absolut inte så, säger Dominic Yeo.

Läs också Bildspel: 600 pastorer samlade på Pingst pastor 2020 

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig