03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Daniel Råsberg är ny missionsideolog i EFK

Evangeliska Frikyrkan (EFK) har anställt pastorn och tidigare Balkanmissionären Daniel Råsberg för att stärka samfundets missionsarbete.

Sedan i höstas av EFK arbetat med att tillsätta en ny tjänst som missionsideolog och nu är rekryteringen klar. Under januari månad tillträder Daniel Råsberg, 50, tjänsten och basen för hans arbete blir EFK:s huvudkontor i Örebro.

Daniel Råsberg ska vara en röst gentemot rörelsen och samhället i internationella frågor. Han förväntas också leda Internationella programmets Sverigeavdelning. Deras uppdrag är att fördjupa och belysa missionsideologiska frågor inom EFK. Sammanfattningsvis ett slags spindeln-i-nätet-uppdrag när det gäller samfundets internationella arbete.

Själv är han både glad och förväntansfull inför sina nya arbetsuppgifter.

– Jag ser det som en utmaning och glädje att tillsammans med missionsdirektorerna och regionledarna få forma vårt internationella arbete utifrån den förändrade situationen som faktiskt råder. I dag är mission från överallt till överallt och våra gamla paradigm om vad mission är gäller kanske inte riktigt. Jag är övertygad om att EFK som församlings- och missionsrörelse har mycket att bidra med, säger Daniel Råsberg.

Han har arbetat länge inom EFK. I församlingstjänst, som missionär och med flyktingfrågor. Han har arbetat som pastor och dessutom varit utsänd missionär i Balkan. Han har arbetat med insamling till EFK:s mission samt varit rådgivare för internationella frågor i samfundets flyktingprojekt. På ett internationellt plan har han också arbetat med flyktingfrågor genom sitt engagemang i Europeiska Baptistfederationens flyktingarbete och olika europeiska nätverk. Daniel Råsberg har de senaste två åren arbetat utifrån Lekebergskyrkan i Fjugesta arbetat med integrationsprojekt.

Hans nygamla arbetsgivare känner stor glädje och tilltro till den nye missionsideologens kapacitet.

– Daniel är mångsidig och en person med stort förtroende. Han kommer att vara en nyckelperson mellan församlingsrörelsen och vårt internationella arbete, där hans fokus på pionjärt arbete och flykting- och integrationsfrågor ligger helt rätt i tiden, kommenterar Linalie Newman, missionsdirektor för EFK i ett pressmeddelande.

Samfundet Evangeliska Frikyrkan beskriver sig själv som en församlings- och missionsrörelse bestående av runt 300 samarbetande församlingar med totalt drygt 34 000 medlemmar.

Läs mer Därför inrättade EFK tjänsten

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar från Nyheter