14 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Rapport om kristna elevers utsatthet togs upp i riksdagen

Larmrapporten om att varannan kristen ungdom känner sig kränkt för sin tro kom upp vid riksdagens frågestund på torsdagen. Amanda Lind, minister med ansvar för samfundsfrågor, uttryckte sin oro över resultatet.

1 av 3

De senaste dagarna har debattens vågor gått höga när det gäller den rapport som Sveriges kristna råd (SKR) publicerade i veckan. Där framkom att varannan kristen ungdom känner sig kränkt för sin tro, och att många upplever att de måste gömma sin tro i skolan och i vardagen. När riksdagen hade en frågestund på torsdagen ställde riksdagsledamoten Marcus Jonsson (KD) den ansvariga ministern till svars.

– Jag vänder mig till Amanda Lind. Ministern är ju ansvarig även för trossamfunden, sa Marcus Jonsson.

– Ärkebiskopen kommenterade i tv att det inte finns någon religionsfrihet när unga människor blir kränkta i skolan. Jag vill fråga kulturministern: delar kulturministern ärkebiskopens uppfattning? undrade Marcus Jonsson.

Läs mer Hälften av alla kristna elever har blivit kränkta för sin tro

"Djupt allvarligt"

Han berättade om rapporten och undrade om kulturministern kunde instämma i att det saknas religionsfrihet i vårt land när många unga inte upplever att de kan vara öppna med sin tro.

– Tack Marcus Jonsson för att du lyfte den här viktiga frågan, svarade Amanda Lind, som sedan slog fast att vi har religionsfrihet i Sverige.

– Därför är det djupt allvarligt att så många kristna ungdomar upplever att de inte kan vara öppna med sin tro. Det är helt förkastligt. Jag har suttit i samtal med representanter för kyrkor, men också med andra samfund – muslimer och judar, som också upplever det här hotet mot sig, sa hon.

Hon förklarade att regeringen har ett "offensivt arbete" för att motverka hot och hat och att detta arbete även innefattar rätten att uttrycka sin tro och visa sin identitet.

– Det står högt i det arbetet, sa hon.

Läs mer Ta utsatta kristna elever på allvar, utbildningsministern

"Finns det en insikt?"

Marcus Jonsson replikerade att han var glad för svaret, men ställde en följdfråga:

– Jag skulle vilja fråga ministern om det också finns en insikt hos regeringen att det finns en diskussion hos politiska företrädare och även opinionsbildare som bidrar till en stigmatisering av troende?

Jonsson tog också upp frågan om religiösa friskolor, och betonade att han ser att man i dag misstänkliggör huvudmän till religiösa friskolor, vilket kan bidra till stigmatisering av troende och ett led i att många känner sig kränkta.

Läs mer Utbildningsministern: Mer behöver göras

Stå upp för religionsfrihet

– Regeringen jobbar med flera saker samtidigt. Vi måste kunna stå upp för religionsfriheten och jobba offensivt mot hat och hot. Men sen jobbar vi också med frågor som rör konfessionella friskolor, som ju är en svår fråga. Elever ska ha rätt att stå för sin religion och ha tillgång till sin religion, men också stå fria från att bli otillbörligt påverkade, svarade Amanda Lind.

Efter replikskiftet överlämnade slutligen Marcus Jonson rapporten från Sveriges kristna råd till Amanda Lind.

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar