Nyheter

SKR talade om barns tro i möte med jämställdhetsminister

Barns andliga utveckling. Och hur religion beskrivs i samhällsdebatten. Det var några av frågorna på dagordningen när Sveriges kristna råd träffade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

På tisdagen mötte representanter för Sveriges kristna råd, däribland pingstledaren Daniel Alm, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Vid årsskiftet blev barnkonventionen svensk lag. Inför detta skrev representanter för medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd (SKR) en debattartikel där de klargjorde att barnkonventionen inte fick bli ett hinder för barns tro.

”Dumma eller farliga”

Debattartikeln, som publicerades i Dagens Nyheter, var också utgångspunkten för tisdagens samtal med Åsa Lindhagen som ansvarar för regeringens arbete för barns rättigheter.

– Det finns en kunskapsbrist på alla nivåer i samhället. De troende framställs antingen som dumma eller farliga och därför är det väldigt viktigt att redan i skolorna ge en bättre bild av vad religion är, säger Anders Arborelius från Stockholms katolska stift till Dagen efter samlingen.

I artikel 27 i barnkonventionen talas det om barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Men enligt företrädarna för SKR missas ofta den andliga aspekten.

– All annan utveckling är man med på, men den andliga och existentiella utvecklingen finns i allmänhet inte där, säger Anders Arborelius och förklarar att det kan leda till psykisk ohälsa och utanförskap.

Förra veckan presenterade SKR en rapport om situationen för kristna ungdomar i Sverige. Den visade bland annat att många upplever sig kränkta som en följd av sin tro.

Viktigt med balans

I samtalet med jämställdhetsministern betonades vikten av att hitta en balans mellan barnets rätt till tro och rätten att inte ha någon tro.

– Det var ett av våra krav, säger Anders Arborelius.

Enligt Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råds konstaterade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen att situationen för unga kristna är en stor fråga och att den behöver diskuteras av flera statsråd.

”Allt är inte extremism”

Ett annat samtalsämne var hur religion generellt beskrivs i Sverige. Enligt kyrkoledarna sker det alltför ofta i negativa termer.

– Tänk vad fantastiskt om samhällsföreträdarna, som en minister som Åsa Lindhagen, till exempel också skulle lyfta det positiva i att vi har religioner, säger pingstledaren Daniel Alm.

Och fortsätter:

– Det blir väldigt mycket att religionsfrihet i Sverige tolkas som friheten att avstå religion. Men man skulle också kunna fira lite mer att det finns den här positiva sidan. Allt är inte extremism och fanatism, utan det är väldigt mycket samhällsbyggande, glädje, tillhörighet och gemenskaper.

Mötet avslutades med att Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén lyfte fram kyrkornas arbete för mänskliga rättigheter.

---

Krav från Sveriges kristna råd

  • I en debattartikel i Dagens Nyheter ställer Sveriges kristna råd fyra krav till riksdag och regering:

  • Att barnets andliga utveckling ska ses som lika viktigt som dess fysiska, psykiska, moraliska och sociala utveckling.

  • Att tydliggöra vad barnkonventionens artikel 14 innebär.

  • Att de religiösa grupper som vill bidra till samhällets utveckling ska identifieras och bejakas.

  • Att de konfessionella friskolornas position ska stärkas.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig