16 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Grekisk pingstpastor: Flyktingläget är akut och vi är desperata

Den lilla pingstförsamlingen i Thessaloniki har ända sedan 2016 regelbundet hjälpt flyktingar som befinner sig där. Men det internationella stödet via hjälporganisationer finns inte längre – trots att behoven är stora och förväntas öka när nu Turkiet öppnat sin gräns. – Vi behöver hjälp. Läget är desperat, säger Paul Demitriades till Dagen.

1 av 3

Dagen når pastor Paul Demitriades på en raspig telefonlinje. Han har just kommit hem från sitt ordinarie arbete som rektor för en musikskola. På sin lediga tid är han pastor vid pingstförsamlingen i Thessaloniki, och hans fru Mary är också hon ledare i församlingen. Paul Demitriades berättar att församlingen allt sedan flyktingvågen under 2015-2016 regelbundet hjälpt de många flyktingar som bor i flyktingläger i staden.

– Varje fredag ägnar vi oss åt flyktinghjälp. Vi hjälper ett 50-tal flyktingar med kläder och andra förnödenheter, vi tar dem med till kyrkan och håller gudstjänst och kör dem sedan tillbaka, berättar han.

De som hjälper flyktingarna på det här sättet är alla volontärer. Församlingen har runt 200 medlemmar, men på gudstjänsterna kommer det ofta upp till 800 personer, säger pastor Demitriades. Arbetslösheten är hög i Grekland, och i pingstförsamlingen är nära hälften utan jobb, förklarar han.

Gränsen mellan Grekland och Turkiet, markerat med rött på kartan.

Gränsen mellan Grekland och Turkiet markerad med rött.

Kommer till öarna

Under flyktingvågen 2015-2016 samarbetade pingstförsamlingen bland annat med den svenska hjälporganisationen Human bridge. Men under de senaste åren har de flesta internationella hjälporganisationer dragit tillbaka sitt stöd. Behoven bland flyktingarna är dock fortfarande lika stora. I dag finns troligen runt 10 000 flyktingar och migranter i och utanför Thessaloniki, berättar pastor Demitriades.

– Samtidigt lever vi själva mitt i en ekonomisk kris. Vi har problem med elektriciteten, och vi har till exempel ont om bilar i församlingen. Det gör att vi inte har möjlighet att hjälpa på det sätt vi skulle önska.

Paul Demitriades säger att läget för flyktingarna riskerar att bli än värre, när nu flyktingar på nytt strömmar in i landet efter att Turkiets president Erdogan beslutat att öppna gränserna mot Europa.

– Det kommer 2 000-3 000 flyktingar varje dag till de grekiska öarna, säger han.

Tusentals försöker ta sig till

Thessaloniki ligger drygt 30 mil från den gräns mellan Turkiet och Grekland, där människor samlas i tusentals för att försöka korsa gränsen.

Grekland vill inte ta emot dessa människor, utan har förstärkt sitt gränsskydd. Samtidigt kan alltså människor fortfarande ta sig sjövägen till öarna. Och en del av dessa flyktingar kan sedan, tror pastor Demitriades, komma till resten av det redan pressade Grekland.

– Få av dem som kommer nu är syrier, säger han. Jag skulle tro att det bara är några få procent. Och de som är här i Thessaloniki kommer främst från Iran, Irak och Afghanistan. Många är ekonomiska migranter, och detta skapar stora problem.

"Vi är samma familj"

Han säger att oavsett flyktingarnas status är de alltid välkomna till kyrkan.

– Kyrkan kommer alltid att finnas där för flyktingarna. Vi tillhör samma familj.

Hos grekerna i allmänhet finns samtidigt en frustration och en ilska över hur det politiska spelet förs, säger han.

– Vi har ju sett hur president Erdogan använder flyktingarna för att stärka sin egen makt. Han säger att han ska skicka en miljon flyktingar till Europa, och använder detta hot för att få ut mer pengar från EU. Turkiet har många flyktingar, men om man ser på procent av befolkningen så har Grekland högre procent av befolkningen som är flyktingar än Turkiet.

Vädjar om hjälp från andra länder

Pastor Demitriades är oroad över situationen.

– Spänningarna har ökat i samhället. Människor är arga och desperata.

Själv ser han dock också hur Gud mitt i allt detta gör under.

– Gud gör stora saker bland flyktingarna. Vi ser förvandlade liv och mirakel.

Men han vädjar nu om hjälp från andra europeiska länder och från hjälporganisationer.

– Ja. Grekland kan inte klara detta ensamt. Vi behöver hjälp, för läget är desperat!

Läs också Caritas: EU:s ledare måste agera nu

Inger Alestig

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar