19 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Fullsatt kyrka följde Joachim Elsander till sista vilan

I ett Borlänge i vacker vinterskrud tog en stor skara vänner farväl av den nyligen avlidne sjukhuspastorn Joachim Elsander.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar