19 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Evangeliska frikyrkans missionsideolog efterlyser kyrkan som profetröst

Han bär den pampiga titeln missionsideolog – och tror på församlingsbyggande för att rädda världen. Daniel Råsberg efterlyser samtidigt kyrkan som profetröst in i den brännande flyktingsituationen kring gränsen mellan Turkiet och Europa. – Vår roll som kyrka är att värna främlingens rättigheter, säger han.

1 av 7

Evangeliska frikyrkans (EFK:s) 300 församlingar har internationellt missionsarbete som ett viktigt dna, och ofta som en ansenlig del av sin budget. Strax efter årsskiftet började Daniel Råsberg på den nyinrättade tjänsten som missionsideolog med uppdrag att dra ut de långsiktiga framtidslinjerna för församlingsrörelsens verksamhet globalt.

Mission i förändring

Ett 80-tal svenska missionärer och biståndsarbetare finns i dag utsända över världen av EFK, men framför allt arbetar rörelsen med nationella samarbetspartners i Latinamerika, Afrika, Europa/Mellanöstern och Asien. Det är också en missionsverksamhet i snabb förändring som vi ser just nu, förklarar Daniel Råsberg.

– Det är inte längre bara västvärldens mission till syd, utan missionen sker i dag från överallt till överallt.

– Vi kan stötta en missionär från en systerkyrka i Brasilien som vill åka till Afrika. Här i Sverige behöver vi lära oss att bli mottagare av missionärer från andra håll i världen, säger han.

Fyra fokusområden

Evangeliska frikyrkans internationella missionsarbete har fyra fokusområden: 1) Församlingsbyggande. 2) Barns rättigheter. 3) Mot människohandel. 4) Hållbar försörjning. Daniel Råberg noterar att det blivit allt vanligare att lokala församlingar driver egna projekt med partners ute i världen, och han vill därför initiera ett samtal om vilka projekt man behöver driva tillsammans för att få ordentlig slagkraft.

Just nu bränner det till på gränsen mellan Turkiet och Grekland där flyktingar från krigets Syrien, Afghanistan, Pakistan och Västafrika försöker ta sig in för att söka asyl i Europa, men där grekiska myndigheter hindrat dem med tårgas.

Flyktingarna har samtidigt blivit en del i ett storpolitiskt spel.

Mitt i flyktingvågen 2015

Evangeliska frikyrkans nya missionsideolog säger att de är lätt för honom att bli ”emotionellt berörd” inför tv-bilderna. Han har själv jobbat fem år som missionär på Balkan 2008-2013, och därefter specifikt med flyktingfrågor för EFK:s räkning i Europa och Mellanöstern, mitt i den förra stora flyktingvågen 2015-2017.

– Jag har stått och pratat med de här människorna på regniga leråkrar i Kroatien och i flyktingläger i Libanon. Jag förstår vilken frustration de känner. De vill forma liv som är hållbara, vilket inte går i Libanon, Turkiet eller i ett överfullt flyktingläger på grekiska ön Lesbos, säger Daniel Råsberg.

Han berättar om kontakter med vänner och kollegor på Lesbos som i sin tur har beskrivit hur beläggningen i flyktingläger de arbetar i har växt från 5 000 för några år sedan till över 20 000 flyktingar i dag – en ohållbar situation.

– Utifrån teologisk synvinkel finns det ingen tvekan om att kyrkan ska välkomna främlingen och värna främlingens rättigheter. Det tycker jag är tydligt. Det är vår roll. Det är kyrkans ansvar att alltid bevara människans värdighet mitt i det här. Om de här människorna är skapade till Guds avbild då kan vi inte behandla dem hur som helst.

"Del av en större värld"

Daniel Råsberg anser att kyrkan behövs som en profetröst i den situation som råder, även om frågorna förstås är mer komplexa i förhållande till stater.

– Det som oroar mig mest är att det mest konstruktiva vi kan komma på att säga är: Stäng gränsen! Det handlar bara om mig och oss då, och inte om att vi skulle vara del av en större värld.

– Jag tror att vi skulle tjäna på att ha en mycket generösare hållning.

Ett pris att betala

Han säger sig förstå rädslan här i Sverige av att vi är sårbara och att våra system inte håller, men han kan också se att det finns ett pris att betala av att inte vara generösa.

– Vi betalar priset genom att vi skapar en helt ny generation som är ännu mer frustrerad än den förra. Vi löser inte frågan genom att inte göra någonting. Sedan kan man fråga sig om vi verkligen ska låta de här sårbara människorna vara en bricka i ett politiskt spel.

Evangeliska frikyrkan arbetar rent praktiskt med syriska flyktingar i Libanon genom en evangeliskt kristen hjälporganisation i landet, som också är nära knuten till församlingar i Libanon som EFK har långvariga relationer med.

– Vår partner arbetar med "winterization", det vill säga att skapa någonstans där flyktingarna kan leva under vintern utan att gå under. Det handlar om undervisning, om att skapa möjligheter till arbete för familjer och om att hjälpa till med mat.

– I Bosnien arbetar vi genom Croatia Baptist Aid med hygienutbildning i flyktingläger för afghaner, pakistanier och syrier. Inte minst hjälper vi kvinnorna med intimhygien.

Daniel Råsberg lyfter fram att kyrkorna i världen ofta har breda och långvariga kontaktnät som är värdefulla i den här typen av krissituationer. Nyligen frågade exempelvis EFK:s partner i Brasilien om de kunde göra något tillsammans kring 4,5 miljoner flyktingar från Venezuela, en i mångt och mycket bortglömd flyktingkatastrof i världen.

Drömmer om församlingsbygge

Vad drömmer han då om för framtidens missionsarbete? Daniel Råsberg säger att han hoppas på att kunna hjälpa fler i världen att skapa företag för att ge människor självförsörjning, och intensifiera kreativt arbete med församlingsplantering och församlingsbyggande.

Som den missionsideolog han är har han inga problem att hitta en teologisk motivering för mission. Vi har inte ansvar bara för det vi ser, utan för hela världen, säger han. "Gå ut i hela världen....", står det i Bibeln.

– Vi bedriver socialt arbete för människors egen skull, och vet samtidigt att tron är en viktig faktor för social förändring. Vi har stark tro på församlingen som en förändrande kraft, säger Daniel Råsberg.

---

Evangeliska frikyrkans internationella arbete

  • EFK arbetar i 38 länder under temat: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen".

    De fyra fokusområdena är: 1. Barns rättigheter. 2. Församlingsbyggande. 3. Hållbar försörjning. 4. Mot människohandel.

    I Sydostasien arbetar Evangeliska frikyrkan särskilt med anti-trafficking och minoriteters situationer.

    I Europa och Mellanöstern är rätten att byta religion/tro samt flyktingfrågan centrala.

---

Thomas Österberg

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar