07 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Viktigast att hålla stiftsgårdarna öppna”

Svenska kyrkans stifts- och konferensgårdar drabbas av coronakrisen. Men enligt ordförande Jonas Ridderström är det inte läge att bomma igen. – Det är viktigt att vi i möjligaste mån håller gårdarna öppna, säger han.

Krisbranscher har blivit ett vanligt ord i coronavirusets tid. En sådan bransch är utan tvekan kurs- och konferensnäringen.

En som är väl medveten om den allvarliga situationen är Jonas Ridderström. Han är ordförande i Svenska kyrkans stifts- och konferensgårdar.

– Precis som alla andra aktörer i besöksnäringen befinner vi oss mitt uppe i en riktigt allvarlig kris med enorma avbokningsvolymer, konstaterar han.

Ingen universallösning

Men någon universallösning som fungerar för alla gårdar har han inte i sikte.

– Svenska kyrkan har femton stifts- och konferensgårdar runt om landet. Förutsättningar, storlek och organisation skiljer sig väldigt mycket åt mellan dessa. Det finns inte en lösning som passar alla.

Jonas Ridderström är även verksamhetschef på Vårdnäs stiftsgård i Brokind i Östergötland och tar några exempel på hur man möter krisen där:

– Vi får hitta alternativa sätt att paketera vårt utbud, sälja hotellrum som arbetsrum, erbjuda room-service för måltider och öppna upp uteserveringen tidigare.

– Samtidigt måste vi arbeta med alla de verktyg och stödpaket som bland annat Tillväxtverket och kommunen erbjuder.

Läs mer Stiftsgården i Rättvik ställer in läger och konferenser

Betyder mycket för samhället

Den generella bilden av hur läget ser ut på andra gårdar i Sverige är likartat, men någon detaljerad bild kan han inte ge. Men han är noga med att påpeka vilken betydelse gårdarna har för kyrkan och samhället, såväl inåt som utåt.

– Stiftsgårdarna är viktiga mötesplatser i samhället, för församlingar, företag och privatpersoner.

– Vi är också ett av Svenska kyrkans skyltfönster ut mot civilsamhället, ett annat sätt att vara kyrka, som vi vet är mycket uppskattat, säger han till Dagen.

För att gårdarna ska klara sig ur krisen krävs insatser på flera plan, enligt Jonas Ridderström.

– Arbete är förstås i gång redan, både på själva anläggningarna och i stiften och jag ser också ett behov av att Svenska kyrkan på riksnivå visar att de värnar om stiftsgårdarnas framtid på ett handgripligt sätt.

– Lösningen på krisen är inte att stänga portarna och bomma igen, utan att ställa om. Precis som man gör med övrig verksamhet inom alla kyrkor i landet.

Ingen lösning att stänga

– Det är möjligt att verksamheterna på våra gårdar behöver vara lite på sparlåga under en period. Men jag tror det är viktigt att vi fortsätter att hålla öppet.

– Kyrkan har alltid en speciell uppgift i kristider att finnas till hands och vara tillgänglig. Därför vore det fel att stänga dörren för de som trots allt vill komma, menar Jonas Ridderström.

Och kanske har stiftsgårdarna en ännu viktigare roll att fylla efter coronakrisen.

– När allt återgår till det normala har vi ett bra utgångsläge. Vi är duktiga på naturturism, vi finns på natursköna platser och vi erbjuder det som det finns ett uppdämt behov av, nämligen mötesplatser.

Läs mer Retreatgården Berget går mot strömmen

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter