08 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Luleå stifts biskop om EFS-prästen: En mer nyanserad bild i dag

Svenska kyrkans överklagandenämnd upphävde på måndagen beslutet att avkraga en EFS-präst som domkapitlet i Luleå stift fattade förra året. Enligt Åsa Nyström, biskop i Luleå stift och ledamot i domkapitlet, har förutsättningarna ändrats under perioden.

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar