31 juli 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Missnöje bland kyrkopolitiker efter beslut att ge avkragad EFS-präst ämbetet åter

Nyligen konstaterade Johan Munck, ordförande för Svenska kyrkans överklagandenämnd, att Bibeln är överställd kyrkomötesbeslut. Nu vill många kyrkopolitiker ändra på maktbalansen.

1 av 3

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar