Nyheter

”Coronapandemin ger en hungerkris som aldrig tidigare skådats”

Coronapandemin har slagit hårt mot många låg- och medelinkomstläder och haft förödande socioekonomiska effekter på många familjer. FN:s livsmedelsprogram, WFP, beskriver det som en helt ny dimension av hunger. Men ännu är toppen inte nådd. Enligt beräkningar från Oxfam kan ytterligare 122 miljoner människor hamna på svältgränsen redan i år.

Coronapandemin har förvärrat hunger- och matsituationen på de redan tio värst drabbade platserna i världen, exempelvis i Sydsudan och Venezuela. Men det har också uppstått nya epicentrum för hungerproblematiken, uppger organisationen Oxfam. Indien, Sydafrika och Brasilien, som klassas som medelinkomstländer, har nu stora problem. I Brasilien har miljontals fattiga arbetare förlorat sin inkomst på grund av nedstängningar och i Indien har stora skördar ruttnat eftersom säsongsarbetare från andra länder inte har kunnat komma till landet för att arbeta på fälten, menar Oxfam.

Stora konsekvenser i Latinamerika

WPF tror att konsekvenserna av pandemin kommer att kännas av mest i Latinamerika. Antal personer som behöver stöd till mat för dagen har tredubblats de senaste månaderna. Även andra urbana samhällen i låg- och medelinkomstländer kommer att påverkas hårt, menar WPF. I slutet av året beräknas 270 miljoner människor lida av hunger.

– Den här krisen, som aldrig tidigare skådats, kräver respons som aldrig tidigare skådats. Om vi inte reagerar snabbt och effektivt på detta virala hot kommer resultatet vara en chockerande förlust av liv, och tidigare ansträngningar för att minska nivåer av hunger i världen kommer att ha varit förgäves, säger David Beasly, WPF verkställande direktör i ett pressmeddelande.

Läs mer Samma storm, men inte samma båt

Gräshoppsinvasioner

Det finns flera anledningar till varför pandemin påverkar tillgången på mat. Många samhällen och familjer har kastats in i fattigdom på grund av att de förlorat sina arbeten. Samtidigt är det just den här tiden på året som många bönder väntar på skörd och på de platserna stiger nu antalet sjuka i covid-19. Dessutom har orkan och monsunperioden börjat och i år har det varit rekordhöga nivåer av gräshoppsinvasioner i Östafrika som slagit ut stora delar av jordbruket.

I en ny samlad rapport "Coronapandemin slår hårt mot världens usatta", som är skriven av flera svenska biståndsorganisationer och Svenska missionsrådet, lyfter man också problematiken kring remitteringar. Det vill säga att migranter i mer ekonomiskt utvecklade länder skickar hem pengar till familjer i utvecklingsländer. "Nästan 30 procent av arbetarna i några av de mest drabbade sektorerna i OECD-länderna är migranter", skriver de i rapporten. Arbetsbristen i dessa sektorer gör att de familjer som tar emot mycket pengar från familjemedlemmar utomlands nu drabbas hårt. Exempel på dessa länder är El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal och Kirgizistan.

Läs mer EFS ökar nödhjälpen under coronapandemin

Tippar över till fattigdom

– Många som lever på gränsen till fattigdom kommer att falla igenom till fattigdom, säger Henk van Beers, senior rådgivare på Rädda Barnen i den nya rapporten.

Ett annat land som rapporterar om problem kring minskade remitteringar är Jemen. Släktingar som arbetar i Gulfländerna har förlorat sina arbeten och skickar nu 80 procent mindre pengar till sina familjer i Jemen. Dessutom har de stängda landsgränserna gjort att matvaror inte kommer in i landet. Jemen importerar vanligtvis 90 procent av all mat, uppger Oxfam.

– Tills den dag kommer då vi har ett medicinskt vaccin är mat det bästa vaccinet mot kaos. Utan det kan vi komma att se en ökning av social oro och protester, ökad migration, fördjupade konflikter och utbredd undernäring, säger David Beasly i WFPs pressmeddelande.

Svenska missionsrådet tillsammans med svenska biståndsorgansationer såsom IM, We Effect och Rädda Barnen, uppmanar svenska regeringen att agera och stå upp för humanitärt stöd i coronakrisen. Bland annat föreslår de att Sverige bör stöda satsningar för småskaliga jordbrukare, migrantarbetare och för de som verkar inom den informella ekonomin i låginkomstländer. "Dessa grupper är särskilt utsatta i krisen och samtidigt är hela samhällens matförsörjning och ekonomiska återhämtning beroende av dem och deras arbete", skriver organisationerna.

Läs mer Coronapandemin slår hårt mot utvecklingsländer

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig