Nyheter

Förslag om vigselplikt väcker reaktioner bland kristna

Under fredagen kom jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) med ett förslag om att alla med vigselrätt i Sverige ska vara skyldiga att viga såväl olikkönade som samkönade relationer till äktenskap.

1 av 2

Om Miljöpartiets förslag går igenom tappar präster, pastorer, imamer, rabbiner och andra religiösa företrädare med vigselrätt valmöjligheten att avstå från att viga samkönade par till äktenskap.

På sociala medier har diskussionen bara börjat.

En del anser att staten lägger sig i samfundens och de kyrkliga medarbetarnas arbete på ett sätt som kränker både valfriheten och religionsfriheten. Andra poängterar att det kan vara komplicerat att utöva myndighetsuppdrag som ett religiöst samfund.

Läs också Här är svenska samfunden som inte viger samkönade par

"Tvingar ingen till att viga"

Miljöpartisten och jämställdhetsministern Åsa Lindhagen framhåller i Expressen att det enligt henne inte handlar om ett vigseltvång.

– Vi tvingar ingen till att viga. Men om man utför en uppgift å statens vägnar så ska man inte kunna diskriminera, säger Lindhagen till Expressen.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst - fria församlingar samverkan, verkar anse att resonemanget brister i logiken.

På Twitter skriver Alm: "Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill förändra vigselrätt till vigselplikt. Detta för att ingen ska diskrimineras. Resonemanget bygger på att samfund, som Pingst, i så fall redan idag diskriminerar och tydligen ska få fortsätta diskriminera fast utan legal möjlighet att viga?".

Maria Hansson, andra vice ordförande för Öppna kristdemokrater och transaktivist, försvarar den idé om att samfunden ska frånsäga sig vigselrätten som också Elisabeth Sandlund lyfter på ledarplats i Dagen under fredagen: "Det finns redan länder, där man först registrerar äktenskapet civilrättsligt, för att sedan åka till kyrkan för en ceremoni. Det fungerar alldeles utmärkt.", skriver Maria Hansson på Twitter.

Läs också Jämställdhetsministern vill införa vigseltvång - ska inte få säga nej till samkönade par

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig