09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Större tillgång av stöd på teckenspråk

Jourtelefonen för döva blir tillgänglig över hela landet. Efter en lyckad provtid i Västerås stift kommer nu fem präster att erbjuda samtal och diakoni över video. – Tillgången till stöd på teckenspråk ska inte bero på var man bor, säger Åsa Grönberg, stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete.

1 av 2

När Svenska kyrkans stödlinje för döva – en telefonlinje som erbjuder stöd på teckenspråk – startade i våras var det i Västerås stifts regi. Redan från början fanns det en förhoppning om att jourtelefonen skulle kunna nå ut till hela landet.

– Det var lite så vi tänkte när vi startade i Västerås. Eftersom det har fungerat bra vill vi nu att fler ska få tillgång till tjänsten, säger Åsa Grönberg som arbetar som stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete i Västerås stift.

Svårt att rekrytera

Rekryteringen av präster som kan bemanna jourtelefonen har dock varit tuff. Det är en nischad profil att vara både prästvigd och teckenspråkig.

– Det finns inte alltför många präster som kan det, men vi har några fler på gång nu. Vi har som krav att man ska ha full teckenspråkighet eftersom man ofta kommer i kontakt med människor som man möter första gången, säger Åsa Grönberg som också menar att det är viktigt att prästerna har arbetserfarenheten som krävs.

– Vi vill att de ska ha jobbat något år innan de bemannar telefonerna.

Även samtalen dröjde något. I början nådde inte informationen om jourtelefonen ut till alla i målgruppen.

– Men samtalen som kom in var viktiga, och därefter har det kommit i gång med allt fler som kontaktar oss, säger Åsa Grönberg.

"Stort behov"

Fem präster över landet kommer nu att bemanna jourtelefonen under tre dagar i veckan. Samtidigt varierar tillgången till kyrkliga aktiviteter för döva stort över landet. I vissa stift saknas det helt teckenspråkiga präster medan andra hänvisar till tolkar.

– Det är inte samma sak, man vill ha gudstjänster på sitt förstaspråk, säger Åsa Grönberg.

Det gör jourtelefonen extra angelägen eftersom den är öppen för människor i hela landet.

– Det finns ett stort behov av aktiviteter för döva som inte beror på geografin. Det här är ett steg i den riktningen, säger hon.

Läs mer Västerås stift öppnar ny jourtelefon för döva

---

Jourtelefon för döva

  • Jourtelefonen för döva startade i Västerås stift i april 2020 och syftar till att ge samtalsstöd på teckenspråk. Den är öppen måndag, onsdag och fredag.

---

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar