09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Rädsla för att devalvera pastorstitel med “lokalpastor”

Equmeniakyrkan återremitterar förslag för att hitta ny benämning

Endast för prenumeranter

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar