27 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Anglikanska kyrkan skyddade sexualbrottslingar

Ny rapport uppmärksammar brister i kyrkans hantering av sexuella övergrepp

Anglikanska kyrkan misslyckades med att hjälpa offer för sexuella övergrepp och skyddade i stället förövarna, fastslår en rapport från en oberoende organisation.

Den anglikanska kyrkan i England och Wales fokuserade mer på att skydda präster som utfört sexuella övergrepp mot barn snarare än offren som utsattes för övergreppen. Det skriver organisationen Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, som har utfört en granskning av kyrkans hantering av flera fall av sexuella övergrepp mot barn.

– Kulturen inom den engelska kyrkan tillät det att bli en plats där förövare kunde gömma sig, står det i rapporten.

Bristande hantering

Granskningen påkallas av flera uppmärksammade fall av sexuella övergrepp inom den anglikanska kyrkan. I rapporten lyfter IICSA särskilt fram tre fall från 1970-talet och framåt som visar bristande hantering från kyrkans Sida. I samtliga tre fall tog det lång tid innan kyrkan agerade mot prästerna samtidigt som offren misstroddes eller inte fick tillräckligt stöd.

– Alltför stor hänsyn till kyrkans auktoritet och individuella präster, tabu kring diskussioner om sexualitet, och en miljö där de anklagade fick mer stöd än offren utgjorde hinder för att avslöja brotten som många offer inte kunde övervinna, anför rapporten som skäl till att övergreppen inte utreddes tidigare.

Särskilt problematisk är kyrkans hantering när den sätts i kontrast till dess egna moraliska anspråk, skriver IICSA i rapporten.

– Kyrkans försummelse av det fysiska, emotionella och andliga välbefinnandet hos barn och ungdomar till förmån för skydd av dess eget rykte står i konflikt med dess uppdrag att visa kärlek till och omsorg för de oskyldiga och sårbara, fastslår rapporten.

---

Fakta: Anglikanska kyrkan

I rapporten har kyrkans hantering av sexualbrott bland präster i den engelska och walesiska kyrkan utretts. Det anglikanska kyrkosamfundet har över 70 miljoner medlemmar. Justin Welby leder den i egenskap av ärkebiskop av Canterbury.

---

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter