04 december 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ny vändning kring påstått fynd av Jesus spikar

Bild på kors från Jesusmanifestationen 2011.
En dokumentärfilmare hävdade att han har hittat spikarna som användes vid Jesu korsfästelse. Nu får hans teori visst stöd av en israelisk geolog.
- Det vetenskapliga beviset för att spikarna användes för att korsfästa någon är starkt, säger forskaren Aryeh Shimron.
Men forskarvärlden är skeptisk till teorin.

När några arbetare asfalterade en väg i Jerusalem 1990 stötte de plötsligt på ett benskrin. Inskriptionen indikerade att lådan innehöll kvarlevorna av Kajafas, översteprästen som enligt Nya testamentet spelade en central roll i Jesu korsfästelse.

I en film som kom ut 2011 hävdade dokumentärfilmaren Simcha Jabocobivici att två spikar i hans ägo kom från Kajafas grav. Det skulle i så fall visa, menade regissören, att det var spikarna som användes vid korsfästelsen av Jesus.

Får stöd från geolog

Medan upptäckten av Kafajas benskrin ledde till en pågående vetenskaplig diskussion om dess ursprung har forskare förhållit sig mer kallsinnigt till Jacobovicis teori om spikarna från Jesu korsfästelse och menat att det snarare rört sig om ett publicistiskt trick för att marknadsföra filmen.

– Det råder ingen tvekan om att Simcha Jacobovici har gjort en intressant film med ett verkligt arkeologiskt fynd som grund, men tolkningen har ingen förankring i arkeologisk forskning, sa Israels myndighet för utgrävningar i samband med filmens lansering.

Nu har dock regissören fått visst stöd för sin tes – från en israelisk geolog. Aryeh Shimron har lett en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Archaeological Discovery, där hans team hävdar att de har hittat benfragment i spikarna.

– Jag tycker att det vetenskapliga beviset för att spikarna användes för att korsfästa någon är starkt, säger Aryeh Shimron till Jerusalem Post.

Har samarbetat förut

I studien bedömer inte forskarteamet sannolikheten att det handlar om spikarna från Jesus kors, men Simcha Jacobovici är övertygad om att det bekräftar hans teori.

– Eftersom Kajafas enbart är associerad med Jesus korsfästelse kan man lägga ihop två och två och det tyder på att det handlar om dessa spikar, säger han.

Forskarvärlden verkar inte lika övertygade om det. När nyhetsbyrån Reuters frågar andra experter på området säger de flesta att det är en långsökt koppling.

Det är inte första gången som Aryeh Shimron ställer sig bakom kontroversiella teorier från Jacobovici. I en dokumentär från 2007 hävdade dokumentärfilmaren att han hade hittat Jesus egen grav och lade som bevis fram ett benskrin där Jesus namn nämndes. Även då gjorde Shimron detaljerade laboratorietester och kom fram till att benskrivet härrörde från graven. Den gången ifrågasattes hans resultat av vissa bedömare med hänvisning till att arbetet hade finansierats av Jacobovicis filmproduktion.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter