Nyheter

Här är de tio budorden för en digital värld

Ge det digitala livet en rytm. Tänk på att digitala världar skapar identitet och solidaritet. Det är två av tio Guds bud omformulerade för en värld där vi lever stora delar av vårt liv på och genom nätet.

Tio Guds bud har genom seklerna gett oss levnadsregler för livets olika delar. Men hur väl passar de in på ett digitaliserat samhälle? För att möta behoven av att hitta rätt kurs i det moderna samhället har Evangeliska kyrkor i Tyskland tillsammans publicerat en skrift där de översätter de tio budorden till en digital värld. Boken presenterades vid en presskonferens den 22 april i Tyskland.

“Ger etiska insikter”

En webbsida har också skapats i samband med boksläppet: www.ekd-digital.de.

“Digital freedom: The Ten Commandments in Times of Digital Change” har tio avdelningar där varje avdelning utgår från ett budord. “De tio budorden ger oss nya perspektiv på den digitala transformationen och etiska insikter i hur vi kan skapa den”, säger biskop Heinrich Bedford-Strohm i ett förord till boken, enligt Kyrkornas Världsråd, som rapporterar om boken.

Skapade efter Mosebokens bud

Här är de tio nygamla budorden i kortform, skapade efter de tio budorden i 2 Mosebok:

1. Lev ut friheten i den digitala världen som en människa, skapad av Gud.

2. Ha förståelse för hur de digitala världarna skapar identitet och solidaritet.

3. Vad medveten om möjligheterna till kommunikation inom den religiösa sfären i den digitala världen.

4. Ge det digitala livet en rytm.

5. Gör relationerna mellan generationer rättvisa och jämbördiga.

6. Stoppa digitalt våld.

7. Ha respekt för intima relationer och ge friheten utrymme i den digitala världen.

8. Uppmuntra jämbördiga relationer i den digitala ekonomin.

9. Verka för sanning i den digitala världen.

10. Se upp för girighet på nätet.

Fler artiklar för dig