Nyheter

Läs mer om Öppen kyrka (Öka) i kyrkovalet

Öppen kyrka är en av tre nomineringsgrupper som står helt fria från partipolitiskt inflytande och sticker ut i jämfört med de två andra för sin progressiva hållning.

Precis som namnet skvallrar vill nomineringsgruppen Öppen kyrka att Svenska kyrkan ska vara öppen och inkluderande, exempelvis när det gäller hbtq-personer. De är en av tre grupper som bildats utan någon koppling till ett politiskt parti, och får i denna trio ses som den progressiva och mer liberala aktören. Trots att de är emot politiska partiers inblandning i kyrkans beslutande organ är de inte intresserade av att ändra valsystem, vilket exempelvis Posk och Frimodig kyrka driver på för.

Öppen kyrka är i dag en av flera mindre nomineringsgrupper i kyrkomötet och i förra kyrkovalet fick de 4,4 procent vilket gav dem 11 mandat.

Svårigheten för Öppen kyrka är att nå ut till en bredare allmänhet om sin existens, vilket också kan vara anledningen till att de har en så pass undanskymd roll i kyrkopolitiken. Potentialen ligger så klart i att människor som röstar vänster och vill få bort partipolitiseringen av kyrkan får upp ögonen för dem, för när sakfrågor ska avgöras ligger Öppen kyrka ofta nära Socialdemokraterna. Men i valrörelsen har de som liten ideell gruppering inga stora resurser att röra sig med, vilket gör att de hamnar i medieskuggan och därmed också brukar få finna sig i att spela andrafiol efter att rösterna har räknats.

Motioner från Öka inför årets kyrkomöte

Öppen kyrkas representanter har undertecknat sju motioner inför höstens kyrkomöte, flera tillsammans med andra nomineringsgrupper. Deras progressiva agenda skiner tydligt igenom, de är exempelvis ensamma om förslaget att kyrkan ska ta ställning för nya könsidentiteter, något som de mer konservativt sinnade inte lär nappa på. Två av deras motioner handlar om att förbättra kyrkans klimatarbete. Öppen kyrka föreslår också att Jourhavande präst ska få utökade resurser.

---

Fakta: Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet

---

Fler artiklar för dig