16 oktober 2021

En tidning på kristen grund



Nyheter

Ryttargårdskyrkan röstade ja till 350 bostäder

Fredrik Lignell: Det byggs i princip en ny stadsdel i vår trädgård

Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan.
Det ska byggas flera hundra bostäder runt EFK-församlingen Ryttargårdskyrkan i Linköping. På söndagen röstade en stor majoritet av församlingsmedlemmarna för projektet som innebär en investering på drygt 80 miljoner kronor.

Församlingens pastor Fredrik Lignell konstaterar att beslutet är ett viktigt steg i en process som har pågått i många år.

– Vi flyttade till vår nuvarande adress för drygt 20 år sedan. I köpet ingick en stor tomt och frågan har länge varit vad vi ska göra med den. Tidigt väcktes en idé om att göra den till parkeringsyta, men det sa kommunen nej till. De har i stället velat att vi bebygger hela ytan, säger han till Dagen.

Detta är precis vad som kommer att hända nu.

Söndagens beslut innebär att församlingen säljer en del av tomten till ett fastighetsbolag. Pengarna som Ryttargårdskyrkan får tack vare försäljningen ska i sin tur användas för att bygga bostäder på den kvarvarande tomten.

– Man kan säga att vi sitter på ett guldägg. I takt med att Linköping växer har värdet på vår mark ökat och nu säljer vi av delar av den, säger Fredrik Lignell.

“Ny stadsdel i vår trädgård”

Enligt Fredrik Lignell kommer lägenheterna som byggs på församlingens mark bestå av olika typer av bostadsformer, bland annat studentbostäder och trygghetsboende för 70-plussare.

– Dessutom kommer vi att bygga något som vi kallar mångfaldsboende, säger han och berättar att det rör sig om lägenheter som ska hyras ut till människor som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

– Utöver detta ska vi även bygga en förskola för 80 barn och nya utbildningslokaler.

Sammantaget innebär projektet, som heter Ryttargården, att det ska uppföras omkring 350 bostäder runt Ryttargårdskyrkan där cirka 550 personer ska bo.

– Det byggs i princip en ny stadsdel i vår trädgård, säger Fredrik Lignell.

Nytt kyrktorg, kafé, restaurangkök

Han berättar att den fysiska kyrkolokalen inte påverkas i någon större utsträckning av det stundande byggprojektet.

– Kyrkolokalen blir kvar som den ser ut nu, men delar av nuvarande lokaler kommer att renoveras i samband med bygget. Vi får ett nytt kyrktorg, kafé, restaurangkök samt en del andra nya utrymmen.

Däremot uttrycker Fredrik Lignell en förhoppning om att människorna som flyttar in i de nya lägenheterna ska påverka församlingen på olika sätt.

Separat aktiebolag bildas

För församlingens del innebär projektet en investering på drygt 80 miljoner kronor. Och för att inte riskera församlingens ekonomi kommer det att bildas ett separat aktiebolag som ska driva byggprojektet.

Vid söndagens församlingsmöte röstade 87 procent av medlemmarna för projektet. Nu återstår det att få bygglov, något som enligt Fredrik Lignell förhoppningsvis blir klart i början av nästa år.

– Vi hoppas att det första spadtaget kan göras i slutet av 2022.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar