Nyheter

Besked: Kristna skolskylten blir kvar – med tillägg

Rektorn och Eskilstuna kommun överens om framtiden för den omdebatterade skylten

Rektorn vid Kjula skola i Eskilstuna hade beslutat att den kristna skolskylten från 1800-talet skulle plockas ner, men fick mothugg från kommunens lokalpolitiker. Nu har kommunen och rektorn nått en kompromisslösning.
– Den här lösningen kan förhoppningsvis accepteras av alla berörda parter, säger rektor Hans Stockselius.

Skyltdebatten började med att en anonym insändarskribent i Eskilstuna-Kuriren klagade på att en 190 år gammal skylt med texten “Guds fruktan är wishetens begynnelse” fick sitta på en skolbyggnad. Kjula skolas rektor Hans Stockselius beslutade därefter att skylten skulle plockas ner.

I Dagen förklarade han sin hållning och påminde om skolans skyldighet att motverka kränkningar.

– Skylten visar en text med ett bibelcitat, och det kan ju vara så att någon med en annan religion eller en icke-tro känner sig kränkt av det här budskapet. Min tolkning av insändaren i Eskilstuna-Kuriren är att insändarskribenten upplevt det just så, sa Hans Stockselius i juni.

Avvaktade långsiktig lösning

Rektorns beslut att plocka ner skylten väckte stor upprördhet hos flera av Eskilstuna kommuns lokalpolitiker. Bland annat menade kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) att det vore bättre att låta skylten bli en del av skolans historieundervisning.

Efter kritiken från kommunpolitikerna backade rektorn och lät skylten bli kvar tillfälligt, i avvaktan på en långsiktig lösning.

Skylten på den gamla skolan i orten Kjula. Där står, i sirliga bokstäver, “Guds fruktan är vishetens begynnelse”, ett bibelcitat från Psaltaren 111.

Informationstavla ska förklara

Nu har rektorn kommit överens med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun om en permanent lösning. Skylten får bli kvar på skolans fasad – men en informationstavla som förklarar skyltens historiska bakgrund ska sättas upp i anslutning till den.

– Den här lösningen kan förhoppningsvis accepteras av alla berörda parter, dels av dem som tycker att skylten har ett historiskt värde, dels av dem som reagerat på att skylten inte är förenlig med skollagens krav om att utbildningen ska vara icke-konfessionell, säger Hans Stockselius.

Har du hört något om skylten från elever eller vårdnadshavare?

– Nej, inte formellt.

Och informellt?

– Det har framkommit en del synpunkter i sociala medier, både från personer som tycker att skylten ska finnas kvar och personer som tycker att den inte ska finnas kvar, men inget har framförts till mig som rektor.

Informationstavlans preliminära utformning.

“Sätta in det i ett sammanhang”

Stadsarkivarien på Eskilstuna stadsmuseum, Anna Götzlinger, har fått kommunens uppdrag att ta fram informationstavlan, som nu finns i ett första utkast. Just nu undersöker hon om tavlan är bygglovspliktig, för att i så fall skicka in en bygglovsansökan till kommunen.

– När skylten kom till var skolan en del av kyrkans uppdrag. I dag ser det helt annorlunda ut, men det är ingen bra filosofi att städa bort allt historiskt som man blir upprörd över eller störs av. Det är bättre att sätta in det i ett sammanhang och förklara varför det ser ut som det gör, säger Anna Götzlinger.

Anna Götzlinger, stadsantikvarie på Eskilstuna stadsmuseum.

---

Fakta: Informationstavlan vid den kristna skolskylten

  • Skylten som suttit på Kjula skolas fasad sedan 1830 ska tillfogas en informationstavla som förklarar skyltens historiska bakgrund.
  • I ett förslag till informationstavla som tagits fram står det bland annat: “I dag är både skolan och samhället väldigt annorlunda jämfört med då skolhusen byggdes. När vi i dag ser skylten om ‘gudsfruktan’ kan vi förstå lite mer av hur människor tänkte för hundra eller tvåhundra år sedan och jämföra hur det var då med hur det är nu.”

---

Fler artiklar för dig