Nyheter

Bara hälften av britterna känner en praktiserande kristen

Samtidigt vill fler icke-troende britter lära sig mer om Jesus

En studie i Storbritannien visar en kraftig nedgång bland icke-kristna som känner en praktiserande kristen.
– Det är ett varningstecken, säger Rachel Jordan-Wolf, som varit med och gjort studien.

Det är bland annat HOPE Together och UK Evangelical Alliance i Storbritannien som släppt rapporten som kallas för Talking Jesus, en uppföljning på en liknande studie som utfördes för sju år sedan.

De frågade 4 000 britter vad de tycker om Jesus, hur icke-kristna ser på praktiserande kristna vänner samt hur evangelisationslandskapet i Storbritannien ser ut idag, skriver Evangelical Focus Europe.

Rapporten visar att 6 procent av de tillfrågade identifierar sig som praktiserande kristna medan 42 procent säger sig inte vara praktiserande. Rapporten visade också att 4 procent definierade sig som agnostiker medan 12 procent var ateister. Övriga av de tillfrågade definierade sig som tillhörande andra religioner eller ingenting alls.

Vill veta mer om Jesus

I rapporten från 2015 sade 68 procent av de tillfrågade icke-kristna att de kände någon som var praktiserande kristen. Detta kan jämföras med årets rapport som visar på en nedgång till 53 procent.

– Det är en rejäl nedgång och lite av ett varningstecken. Som kyrkor måste vi se upp och som individer måste vi se till att vi har livsgivande vänskap med människor som ännu inte känner Jesus, säger Rachel Jordan-Wolf, verkställande direktör på HOPE Together, till Evangelical Focus Europe.

På frågan till de icke-kristna respondenterna om huruvida de vill veta mer om Jesus efter samtal med en kristen svarade 33 procent att de var öppna för fler samtal. Detta är en uppgång då det i 2015 års rapport visade att endast en av fem var intresserade.

Trots den nedgång av icke-kristnas relation till praktiserande kristna tyder tidigare studier på att en kristen grupp ökar i Storbritannien, nämligen pingstförsamlingar.

---

Fakta: Rapporten Talking Jesus

  • Aktörerna bakom Talking Jesus erbjuder också en kurs i och med denna rapport där kristna tränas att dela med sig av sin tro.
  • Forskningen, som bestod av tio minuters intervjuer med cirka 4 000 stycken britter, pågick mellan 28 januari till 13 februari tidigare i år.
  • Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

---

Fler artiklar för dig