Nyheter

Nu ska en ny biskop väljas efter historiska avkragningen

Efter de historiskt omtumlande händelserna i Visby påbörjas nu processen att hitta en ny biskop

Visby domkyrka, Sankta Maria kyrka är en kyrka i Visby, vilken är församlingskyrka för Visby domkyrkoförsamling och domkyrka för Visby stift.
Sju namn omnämns i ett första skede när Visby stift ska tillsätta en ny biskop, efter att den tidigare biskopen avkragades efter ett historiskt beslut.

Avkragningen av biskop Thomas Petersson blev något av en riksnyhet. Det var efter att en långvarig otrohetsaffär uppdagades som Ansvarsnämnden för biskopar landade i att Thomas Petersson brutit mot sina vigningslöften och att förtroendet för honom som kristen ledare var förbrukad. Beslutet var historiskt, då det var unikt i sitt slag och kan även att komma att bli prejudicerande för liknande fall.

Tills vidare har den tidigare Visby-biskopen Sven-Bernard Fast hoppat in tillfälligt i och med att avkragningen skedde med omedelbar verkan.

Sju personer med

Men nu är processen att utse en ny biskop i gång. Det hela har inletts med en pläderingsrunda, en möjlighet som ges att lansera tänkbara kandidater. Sju personer omnämndes i denna runda; Jonas Lindberg, Magnus Aasa, Ulf Lindgren, Erik Stenberg Roos, Jakob Tronêt, Carin Åblad Lundström och Lars Åstrand.

Det är alltså sex män och en kvinna som blivit omnämnda, men vilka kandidater som går vidare till själva valet kan förändras med tiden.

Ansvar för världen

Den 22 juni hålls det inledande nomineringsvalet där fem kandidater ska vaskas fram. Själva biskopsvalet sker sedan i höst, den 19 september. Ytterligare en valrunda kan komma behövas om ingen kandidat får över 50 procent.

Biskopen i Visby har förutom Gotland även Svenska kyrkans utlandsarbete som ansvarsområde.

I och med att vi står inför ett ärkebiskopsval kommer snart ännu ett biskopsval att äga rum, frågan är bara om det blir i Linköpings eller Strängnäs stift, beroende på om Martin Modéus eller Johan Dalman går vidare för tjänstgöring i Uppsala.

---

Fakta: Biskopsval

  • En biskop i Svenska kyrkan väljs via ett demokratiskt inomkyrkligt val.
  • Just nu pågår processen att välja en ny ärkebiskop samt en ny biskop i Visby stift.
  • På sikt kommer ännu ett biskopsval att inledas då en ersättare måste hittas till den som blir vald till ärkebiskop.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig